De competenties van Pieter Aspe

Foto: Fonz

“Je bent een filosoof”

Hoge score voor: analytisch, kritisch
Lage score voor: leidend, planmatig

Een schrandere geest, een kritisch oog en een ramp in groepswerk: Pieter Aspe is volgens onze competence indicator het prototype van de filosoof. “Ik ben van nature wel een denker, al van kleinsaf aan. Ik wilde alles weten: over filosofie, over de wereld, over godsdiensten. Voor mijn boeken moet ik natuurlijk exact weten hoe de dingen in elkaar zitten. Als ik een boek schrijf waarin stamcellen een rol spelen, spreek ik gewoon af met een stamcelspecialist. Op enkele uren weet je dan meer dan na drie dagen googelen op het internet. Zo’n ontmoeting is altijd diepgaand en bepaalt ook mee de wending van mijn verhalen.”

Bemoeial en eenzaat

“Samenwerken met anderen is niet aan mij besteed. Ik heb het nooit graag gedaan. Ergens is het ook uit zelfbescherming. Als ik met een groep mensen samenwerk, probeer ik mensen voortdurend te wijzen op hun fouten. Daar komt gegarandeerd ruzie van. Tenzij ze me haarfijn kunnen uitleggen waarom zij gelijk hebben en ik niet. En dan nog zal ik het moeilijk hebben om het advies van iemand anders op te volgen. Ik werk mensen gewoon snel op de zenuwen, en zij mij (lacht). Het merendeel van de afspraken met mijn uitgeverij regel ik per telefoon. Als ik toch eens naar een vergadering moet, ben ik elke keer blij dat het achter de rug is. Ik heb met iedereen goede afspraken gemaakt op papier. Kortom: ik ben een bemoeial en een eenzaat. Een betere job dan schrijven, alleen in mijn werkkamer, had ik niet kunnen vinden.”