De afwerker in zijn werkomgeving

Je bent op je best als je dingen kan uitvoeren en afwerken. Je bent creatief in het realiseren van afspraken.


Oeverloos overleg, het steeds weer herdenken van plannen of, regels en procedures opnieuw ter discussie stellen is niet aan jou besteed.


Binnen een team ben jij het die de oplossingen helpt vertalen in concreet uitvoerbare stappen. Eens die vastliggen, ga je er volop tegenaan. 'Laten we er aan beginnen,' is je slogan.


Volgende punten en taken zijn je op het lijf geschreven:"leiding krijgen"

Je wordt door je chefs sterk geapprecieerd. Ze kunnen op je rekenen, vinden je sympathiek en toegewijd. Wel dreigen ze je af en toe over het hoofd te zien. Dan moet je al je moed bijeenrapen om hen ook even op jouw rechten te wijzen. Je weet dat je een beetje te braaf bent, maar liever wat te braaf dan eindeloze ruzies en conflicten.

"dingen doen"

Beslissingen nemen doe je graag in een bekende omgeving, liefst met vertrouwde mensen om je heen. Je inbreng is meestal beperkt maar vormt wel een belangrijke bijdrage. Dreigen er gevaarlijke paden te worden ingeslagen die mensen kunnen kwetsen of gewoonweg niet haalbaar zijn, ben jij er om de anderen daarop te wijzen. Zodra het hard tegen hard gaat, of de regels van het spel volkomen aan het veranderen zijn, blijf je op de achtergrond.

"time management"

Hier scoor je voorbeeldig op. Je lijkt de zaken perfect onder controle te hebben, niet in het minst omdat je heel goed weet waar de zwakke plekken liggen. Verstandige chefs raadplegen je om te checken of projecten wel 'haalbaar' zijn. Als je denkt een deadline niet te zullen halen, zul je gewoon in alle stilte nog wat harder werken. Niemand zal het echt merken.

"groepswerk"

Werken in groep gaat je goed af. Je bent vooral graag een goed en loyaal groepslid. In een kleine groep waar iedereen mekaar spontaan helpt en vertrouwt, bloei je helemaal open. Je stelt de andere leden van het team nooit voor onaangename verrassingen doordat je je punten altijd goed voorbereid. Zo niet, voel je je schuldig. Als het werk niet opschiet, besef je beter dan wie ook dat er kostbare tijd verloren gaat. Je hebt ook zeer goed gemerkt wie geïrriteerd is geraakt. Ook hier doet een vestandige chef er goed aan na de meeting naar jouw mening te peilen.

Je voelt je minder goed bij:


"crisismanagement"Hier ligt je interesse allerminst. Als het echt moet drijft je grote verantwoordelijkheidsgevoel je er wel toe om toch leiding te geven. En je zou het ook kunnen. Je bent echter eerder een ideale mentor voor jonge stagiairs, aan wie je met veel geduld en respect de knepen van het vak uitlegt. Voor het echte grote leidinggevende werk deins je echter wat terug. Men doet je dan ook niet echt een plezier je, los van de erkenning, een leidinggevende functie aan te bieden.

"innovatie"

Echt innovatief in het opzetten van totaal andere concepten ben je doorgaans niet. Je werkt het liefst onder deskundige leiding. Een betrouwbare en goed gestructureerde werkomgeving vormen belangrijke factoren om goed te kunnen functioneren. Als de druk tot verandering te groot wordt, klamp je je vast aan de bestaande richtlijnen. De afwerker creëert voor zichzelf tijdens turbulente momenten steeds een soort tussentijdse orde. Lukt dat niet, geraakt hij in paniek. Veranderen om te veranderen vind je zinloos. Voor je meestapt in een project, moet men je eerst duidelijk aantonen wat de meerwaarde ervan is.

In welke functies vinden we de afwerker terug?


Je bent uiterst gevoelig aan de wensen en behoeften van de anderen in jouw werkomgeving. Dit maakt je bijzonder geschikt om te werken in:
-de persoonlijke verzorging
-
klantendiensten
-
ondersteunende functies zoals secretariaat.


Je bent de gedroomde 'personal assistent', die haast nooit op de zenuwen werkt en er geen grote problemen mee heeft dat anderen in de kijker lopen. Lees ook de tips die we voor de afwerker verzamelden.