Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

De 10 meest gevraagde vaardigheden op de werkvloer

Rekruteringskantoor Hays vroeg aan werkgevers wereldwijd, waaronder in België, welke vaardigheden volgens hen het schaarst zijn op de arbeidsmarkt.

Er staan vier 'zachte' en zes 'harde' vaardigheden op de lijst die het bedrijf samenstelde. Zachte vaardigheden zijn skills die van elke werknemer in elke sector verwacht worden. Harde vaardigheden zijn specifiek voor een bepaalde functie of sector.

Zachte vaardigheden

1. Talen

Talenkennis is onontbeerlijk geworden in de dienstensector. In de globale economie is Engels de voertaal geworden, en in België is Nederlands-Franse tweetaligheid vaak de norm. Daarbovenop is op ons grondgebied een goede kennis van het Engels ook wenselijk.

2. People skills en communicatie

Teamwork, netwerken en een vlotte omgang met klanten en businesspartners is een onderschatte vaardigheid, waar toch veel vraag naar is.

3. Leiderschap en coaching

Leadershipskills zijn een conditio sine qua non voor managers, maar coachende vaardigheden worden ook geapprecieerd in niet-leidinggevende posities. Hays ziet een verklaring voor de schaarste in het terugschroeven van investeringen in opleiding.

4. Organisatie en planning

Werknemers die hun dag efficiënt kunnen indelen en 'slimmer' werken hebben een voetje voor. In tijden waar het economisch moeilijk gaat zijn productieve medewerkers nog meer gegeerd.

Harde vaardigheden

5. Financieel en budgettair

Verstand van boekhouden, budgetteren en algemene financiën zijn in tijden van crisis nog belangrijker dan wanneer het goed gaat. Budgetbewakers en financieel talent worden echter steeds schaarser, aldus Hays.

6. IT

Technologische talenten zijn onontbeerlijk geworden voor elke onderneming. Er is een voortdurende jacht op IT-talent aan de gang, bijvoorbeeld programmeurs met kennis van JAVA, .NET of C++.

7. Ecologisch

Er wordt verwacht dat de groene economie alleen maar zal groeien in de toekomst, een sector die dus ook veel jobs met zich zal meebrengen. Groene energie en milieubewust bouwen zijn twee deelsectoren waar de komende jaren een ware schaarste van goede krachten verwacht wordt.

8. Purchasing & aankoop

Inkopers die de beste deals kunnen bedingen zijn (letterlijk) goud waard voor een onderneming. Ze sparen hun werkgever immers flink wat cash uit.

9. Research & development

Er worden grote tekorten verwacht aan R&D professionals bij bedrijven die zich toeleggen op technologie, consumentengoederen, de industrie en biowetenschappen.

10. Gezondheidszorg

De bevolking vergrijst en heeft dus steeds meer en steeds langer zorg nodig. Hoewel er nu reeds tekorten zijn in de gezondheidszorg wordt verwacht dat dit alleen maar extra nijpender zal worden.