Damien Bailly (Baxter): "Wij willen een medicijn tegen de ziekte van Alzheimer ontwikkelen"

Damien Bailly (46), general manager bij Baxter België en Luxemburg

Damien Bailly begon 20 jaar geleden bij Baxter. Zijn carrièrepad bracht hem van Europa tot de Verenigde Staten, over Oceanië en Azië. Hij had verschillende functies, vooral in de sales, marketing en business development. Sinds januari 2011 is hij General Manager van Baxter Belux. Baxter is een van oorsprong Amerikaans bedrijf en een wereldspeler op het vlak van gezondheidszorg, met toepassingen als medische apparatuur, farmaceutische producten en biotechnologie.

Vacature legt elke dag in september een spilfiguur binnen zijn sector dezelfde tien vragen voor over zijn toekomstvisie en eigen carrière. Vandaag: Damien Bailly, CEO van Baxter.

1. Wat zijn volgens u vijf jobs met toekomst in uw sector? Waarom?

“Baxter België stelt bijna 2.250 mensen te werk op de sites in Lessines en Braine-l’Alleud. In het kader van ons activiteiten en onze recente investeringen zoeken wij voortudrend technische profielen en wetenschappelijke vernieuwers.”

2. Welke profielen zijn geschikt om deze functies in te vullen?

“Sinds januari 2012 hebben wij 70 medewerkers aangeworven en we blijven rekruteren. De profielen de we het meest zoeken zijn industriële apothekers, dokters, bachelors of masters in de chemie, biochemie of biologie, it-experten, verplegers, economen en natuurlijk projectmanagers en productie-ingenieurs.”

3. Zijn er op de arbeidsmarkt voldoende mensen met dit profiel beschikbaar?

“Werken voor Baxter geeft de talrijke doorgroeimogelijkheden en zicht op internationale mobiliteit. Toch is het niet altijd makkelijk om de gezochte profielen te vinden.”

4. Bereidt het onderwijs in België studenten voldoende voor op deze jobs met toekomst?

“De student moet meer inzetbaar zijn aan het einde van zijn studies. We pleiten daarom voor een betere aansluiting tussen het onderwijs en de industrie. Om dit gemis om te lossen hebben wij verschillende initiatieven. Zo werken we samen met universiteiten, met Essenscia, we vormen de kandidaten met minder kwalificaties en we pleiten voor alternerende opleidingen. We zorgen ook voor interne mobiliteit aan de hand van aanvullende opleidingen. Baxter legt ook het accent op het potentieel en de motivatie van de kandidaat, minder op het diploma.”

5. Wat zijn de belangrijkste trends en uitdagingen in uw sector?

“Zonder een volledige lijst te geven … Een uitdaging voor de spelers in de wereld van de gezondheid is samen uit het debat rond de prijzen voor medicijnen te raken. We moeten ook opportuniteiten zien om de efficiëntie van het systeem te verhogen, om te innoveren en om de kwaliteit en de veiligheid van de gezondheidszorg te verhogen. Dit alles in een context van een vergrijzende samenleving met stijgende kosten. Ook de ontwikkeling van de thuiszorg en andere zorgstructuren buiten het ziekenhuis is onvermijdelijk, net zoals dat de patiënt steeds actiever wordt in verband met zijn eigen gezondheid en gebruik maakt van nieuwe monitoringservices. Tot slot is het ontdekken van nieuwe behandelingen steeds moeilijker, tijdrovender en duurder.”

6.Waar ligt het groeipotentieel in uw markt?

“Er zullen nieuwe ziektebeelden verschijnen en er moet nog veel vooruitgang geboekt worden voor patiënten die lijden aan ernstige en chronische ziekten. Nu al doen wij beroep op genetische oplossingen, generatieve geneeskunde, enzovoort. Opvallend zijn de behandelingen die steeds effectiever nanotechnologie met medicijnen zullen combineren. Die zijn doelgericht en gemakkelijk te beheren, zonder té ingrijpend te zijn.”

7. Welk project wil u met Baxter nog realiseren voor 2020?

“Twee voorbeelden: een orale behandeling voor hemofilie, niet langer een intraveneuze. Aan de andere kant willen we ook graag een medicijn dat bijdraagt aan de behandeling van de ziekte van Alzheimer ontwikkelen. We hopen ook dat de Belgische industrie zal kunnen profiteren van deze ontwikkelingen.”

8. Wat is de grootste fout die u maakte in uw carrière?

“Een van mijn fouten kan zijn dat ik mijn carrière niet in België ben begonnen. De culturele pluraliteit, de dubbele complexiteit en een zeker pragmatisme hier vormen een goede leerschool.”

9.Wat vindt u het moeilijkste aan de crisisperiode die we al enkele jaren doormaken?

“Zonder een idealist te zijn vind ik het spijtig dat sommigen soms een kortetermijnvisie hebben die bedrijfsgericht is, in plaats van de waarheid te zeggen en samen voor een strategische langetermijnvisie te gaan. Dat is in het voordeel van de toekomstige generaties.”

10. Wat is uw tip aan jonge starters die nu de arbeidsmarkt betreden?

“Heb de ambitie om een project of idee te realiseren, voor je op een functie of titel jaagt. Het is ook onmisbaar geworden om naar het buitenland te trekken, andere culturen te ontmoeten, andere werkgewoonten te leren kennen en contacten te onderhouden. Een ander advies: wees nieuwsgierig! Vraag je altijd af waarom en luister goed: waarom is dit probleem een echt probleem, waarom is deze oplossing een toegevoegde waarde, waarom krijg ik dit antwoord? … ”

Lees ook de interviews met andere CEO's uit deze reeks