Creatieve vaardigheid 2

terug naar start 'Cursus creatief denken'

Ons menselijk denken beweegt continu van één gedachte naar een andere en van daar weer verder naar een volgende gedachte. Onze gedachten vormen een gigantisch netwerk waarbij de elementen in verbinding staan met elkaar via associaties.

In het creatief proces onderscheiden we kettingassociaties enbloemassociatiesForce-to-fit is vaak de laatste stap bij een creativiteitstechniek.

Kettingassociaties

Kettingassociaties lopen van één gedachte naar een andere en van die laatste gedachte verder naar de volgende associatie. Zo link je in gedachten het beeld van een fiets aan een ketting en die ketting dan aan handboeien en verder tot in de gevangenis.

Met een kettingsassociatie beland je in zeer korte tijd bij onderwerpen die zich in een totaal andere context bevinden dan deze van waaruit je vertrokken bent. De kunst is om je te laten inspireren door deze termen en om vanuit deze vreemde context terug te koppelen naar de oorspronkelijke (= force to fit). Zo maak je een nieuwe verbinding in de hersenen.

Bloemassociaties

Een bloemassociatie maakt verbindingen tussen gedachten die altijd terugkeren naar het basisidee. Zo link je fiets met ketting, dan fiets met bel, fiets met fietspad, fiets met regenweer, fiets met een pomp, enz...

Met een bloemassociatie ga je een veelheid aan associaties creëren met het beginbegrip (bvb. één van de kernwoorden van je probleem/vraagstelling). Deze techniek verbreedt niet alleen je kijk op het begrip (een fiets is niet alleen een fiets maar ook een pomp, ...), maar je kan al deze associaties ook gebruiken om oplossingen te bedenken voor je startprobleem door het terug te koppelen (= force to fit).

Force-to-fit

Force-to-fit is een naam voor het denkproces waarbij je twee concepten tracht samen te brengen met de bedoeling een nieuw en nuttig idee te creëren. Je forceert een combinatie tussen twee elementen of concepten die op het eerste zicht geen verband vertonen. Force-to-fit is ook vaak de laatste stap bij een creativiteitstechniek. Bij een creativiteitstechniek verwijder je je immers van de vraagstelling om daarna, vanuit die andere context terug te keren, vanuit een probleemvreemd domein naar de oorspronkelijke vraag. Je forceert een fit, je past je nieuwe probleemvreemde concept zo aan dat het een nuttig idee wordt voor je vraag.

Voorbeeld

Stel dat je een nieuwe stoel wil ontwerpen. Hoe zou het concept van bonen jou kunnen inspireren voor het ontwerpen van een stoel. Forceer een fit tussen bonen en stoel!

Mogelijke ideeën

- Een stoel met poten in de vorm van een ellips (boon)

- Een stoel met knobbels in de leuning die je masseren

- Een zitting die opgevuld is met ronde voorwerpen

- Een boon moet je lang laten weken voor hij eetbaar wordt -> een stoel waarvan je de vorm zelf kan veranderen (je kan de poten korter maken, de leuning schuiner maken, de zitting veranderen, )

 

terug naar vaardigheid 1