Creatieve vaardigheid 1

terug naar start 'Cursus creatief denken'

De waarneming is de start en inspiratiebron van alle andere hersenactiviteiten. Via de zintuigen ervaren we de werkelijkheid, we zouden zelfs kunnen stellen dat onze zintuigen de werkelijkheid mee vormen. Dat betekent dat de realiteit mee kan veranderen als de waarneming verandert en dat is voor creativiteit heel belangrijk.

Want reeds op niveau van de waarneming sluipen patronen mee binnen. Erger nog, hoe meer patronen zich herhalen, hoe dominanter ze worden.

Creatief waarnemen is het loskomen van deze dominanties.

Reeds bij het eerste contact met iets nieuws, gaan de hersenen op basis van vroegere ervaringen en bestaande kennis de info aanvullen. Onderzoek wees zelfs uit, dat slechts 20% van de informatie van buitenaf komt, 80% van de info vullen onze hersenen zelf aan. We kijken dus meer van binnen naar buiten dan van buiten naar binnen.

De bevrijdende vraag is dus: Hoe kan ik dit nog anders bekijken?

Oefening 1

Wandel eens door een bos alsof je een Aboriginal bent, die nog nooit uit de Outback is geweest. Wat hoor, zie, ruik je allemaal?

Oefening 2

Neem een alledaags voorwerp, zoals een pen of een glas en ga het eens heel aandachtig bekijken, beschrijf het in 10 zinnen en ga daarna nog eens 10 dingen bedenken die je ook met dat voorwerp zou kunnen doen.

naar vaardigheid 2