Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Cover - 4 Belgische topondernemers over 5 wereldwijde uitdagingen

Laurent Minguet, Luc Bertrand, Bert De Graeve en Luc De Bruyckere. Vier topondernemers van bij ons, vier genomineerden voor de Vlerick Award die op 28 april uitgereikt wordt.

Vier mensen ook met een uitgesproken visie op de 5 belangrijkste mondiale uitdagingen, zoals begin dit jaar geformuleerd door het World Economic Forum: de expansiedrang van de Aziatische landen, de explosieve groei van de wereldbevolking, het nog onzekere economische herstel, de groeiende kloof tussen arm en rijk en het steeds prangender wordend tekort aan grondstoffen.

De Vlerick-laureaten

1. Laurent Minguet, serial entrepreneur: "België is er niet slechter aan toe dan 30 jaar geleden."

2. Luc Bertrand, topman Ackermans & van Haaren: "Ondemocratisch gedrag wordt moeilijker en moeilijker. Kijk maar naar Egypte en Tunesië."

3. Bert De Graeve, ceo Bekaert: Voor ons grondstoffenprobeel vinden we zeker een oplossing."

4. Luc De Bruyckere, ceo Ter Beke: "Vraag is: willen we de uitdagingen wel aangaan?"