Convergentiefase van het creatief proces

terug naar start 'Cursus creatief denken'

De leuze in deze fase is: "Selecteer, werk uit, evalueer en implementeer!"

Na de divergentiefase heb je een overvloed aan creatieve ideeën en oplossingen. Daaruit moeten nu de beste ideeën geselecteerd & uitgewerkt worden in een aantal sterke resultaatgerichte concepten. Creativiteit is nutteloos zonder een kritische evaluatie.

De convergentiefase vereist andere denkvaardigheden, een andere houding en een andere energie. Het is niet eenvoudig over te stappen van het vrije, losse leuke ideeën roepen naar het meer gefocuste en serieuzere convergeren.

COCD geeft je een aantal aanknopingspunten voor deze fase:

 1. Hou je doel voor ogen.
 2. Denk voortdurend in kansen.
 3. Kies met lef.
 4. Vertrouw je intuïtie.
 5. Kies voor wat je energie geeft.
 6. Verrijk je ideeën.
 7. Obstakels zijn kansen.
 8. Hou het eenvoudig.
 9. Durf loslaten.
 10. Ontwikkel met plezier.

Test onmiddellijk.


Selecteren met de COCD-Box

Bij het selecteren van ideeën volgens de COCD-boxmethode moet je rekening houden met 2 basiscriteria:

 1. de vernieuwingskracht: is het idee nieuw of bekend (gewoon)?
 2. de realiseerbaarheid: is het makkelijk of moeilijk te realiseren? (je moet hier rekening houden met alle mogelijke variabelen: technische haalbaarheid, kostprijs, logistiek,...)

Werkwijze

 1. Scan de ideeënlijst uit de divergentiefase op zoek naar aantrekkelijke ideeën.
 2. Selecteer vijf blauwe ideeën (gekend + realiseerbaar = nuttig), vijf rode ideeën (nieuw + realiseerbaar = innovatief) en vijf gele ideeën (nieuw + niet realiseerbaar = droom)
 3. Teken voor jezelf een COCD-box op papier en verdeel jouw selectie over de drie kleuren.
 4. Overloop alle ideeën nogmaals en maak je finale keuze.

Uitwerken van ideeën naar concepten

Een goed idee is slechts het startpunt. Er zijn verschillende methodes om van ideeën tot concepten te komen.

Voorbeeld:

Ideefiche
 1. Beschrijf jouw idee in woorden:
  a) algemene beschrijving bij wijze van voorstelling
  b) positieve punten
  c) negatieve punten
  d) ombuigen van de negatieve punten naar positieve: Hoe kan je ze oplossen?
 2. Teken jouw idee, verbeeld het.
 3. Som de verschillende criteria op waaraan het nieuwe idee moet voldoen en toets je idee aan deze criteria (Geef het bijvoorbeeld een score van 0 tot 10).
 4. Verrijk jouw idee op basis van informatie uit de vorige stap (voeg zaken toe, laat dingen los, maak combinaties, enzovoort. Maar let op! Maak het niet nodeloos complexer).
 5. Bedenk een slogan: de unieke reden waarom jouw idee zo goed is!

Activeren van de concepten

Activeren is de voorbereidende fase van actie. In deze fase maak je het best een duidelijke actielijst met de deadline en een verantwoordelijke per topic.

Belangrijk is om in deze fase rekening te houden met de reactie van de buitenwereld: de mensen aan wie je het zult moeten verkopen, zij die het idee zullen moeten uitvoeren, klanten, enzovoort. Anticipeer op hun vragen en problemen.

terug naar fase 2 van het creatief proces