Competence Indicator: overzicht van alle profielen

Overzicht van de verschillende profielen

  leidend meegaand kritisch eisend
expert administrator documentalist controleur rechter
uitvoerder realisator afwerker corrector bewaker
gangmaker gangmaker enthousiast teamlid hofnar menner
ontwikkelaar professor onderzoeker filosoof goeroe
adviseur gids verslaggever consultant prediker
doordrijver ondernemer doorzetter activist lefgozer

Overzicht van de denkstijlen

Overzicht van de interactiestijlen

Overzicht van de eigenschappen