Chantal De Vrieze (Econocom): “Talenkennis blijft een must”

Chantal De Vrieze (51), Country Manager Econocom Benelux en CEO van Econocom Financial Services

Chantal De Vrieze is sinds 2011 Country Manager van Econocom Benelux. Daarvoor stond ze al aan het hoofd van Econocom België & Luxemburg. Econocom is Europees marktleider in B2B-ICT-infrastructuur en stelt 3.700 mensen te werk in 17 landen.
De Vrieze studeerde rechten aan de Universiteit Gent.

Vacature legt elke dag in september een spilfiguur binnen zijn sector dezelfde tien vragen voor over zijn toekomstvisie en eigen carrière. Vandaag: Chantal De Vrieze, Country Manager bij Econocom.

1. Wat zijn volgens u vijf jobs met toekomst in uw sector? Waarom?

Onze sector heeft nood aan een grote diversiteit aan experts in nieuwe technologieën, de zogenaamde ‘digital experts’, zoals wij ze noemen. Als ik vijf functies moet noemen, dan zijn dat projectleider, technisch architect/ingenieur, it-support specialist voor professionals – de helpdesk to helpdesk is dat - , procesoptimalisatieconsultant en ten slotte commerciëlen die capabel zijn om de noden van de klant te identificeren en te integreren met onze diensten. Het zijn allemaal fucties die een goede kennis vereisen van de specifieke noden gelinkt aan het beroep van de klant, om hen een oplossing op maat voor te stellen. Het zijn geen jobs die geautomatiseerd kunnen worden.

2. Welke profielen zijn geschikt om deze functies in te vullen?

Technische profielen zoals ingenieurs die technologische competenties en goede communicatievaardigheden met elkaar verzoenen, of commerciële profielen die een goede algemene kennis hebben bovenop een uitstekende kennis van hun specifieke markt. Talenkennis, Engels, Nederlands en Frans, is een must voor alle profielen.

3. Zijn er op de arbeidsmarkt voldoende mensen met dit profiel beschikbaar?

De technologiefederatie Agoria schat dat er in België ongeveer 9.300 vacatures zijn voor ‘digital experts’. Het is inderdaad steeds moeilijker om gekwalificeerde mensen te vinden in onze snel veranderende markt. De mensen moeten aanvaarden dat ze zich voortdurend moeten bijscholen. Algemeen is de economische context moeilijk: het spoort de mensen niet echt aan om het risico te nemen van werkgever te veranderen. Econocom krijgt dankzij onze bekendheid en groei wel nog een groot aantal spontane sollicitaties binnen, en dat helpt om de juiste profielen te vinden.

4. Bereidt het onderwijs in België studenten voldoende voor op deze jobs met toekomst?

De kwaliteit van het onderwijs is in België over het algemeen goed, al legt men nog te veel de nadruk op het belang van theorie en te weinig op praktijk. Het zou nuttiger zijn om aan leerlingen te leren om op een intelligente manier informaticatools te gebruiken en dat vanaf de lagere school. Er gaapt een te grote kloof tussen studies en de wereld van het werk. Ik stel ook vast dat het talenonderwijs te vaak genegeerd wordt of te weinig verdiepend is.

5. Wat zijn de belangrijkste trends en uitdagingen in uw sector?

De technologische vooruitgang, vooral het mobiel internet, creëert nieuwe eisen aan de kant van de gebruikers die snel toegang willen hebben tot informatie, gelijk waar, gelijk wanneer en van op gelijk welk ‘device’. Ook willen veel gebruikers op hun eigen ‘devices’ werken, wat ons ertoe verplicht om applicaties te doen functioneren op een veelheid aan platformen. Ze moeten bovendien op elk moment beschikbaar en veilig zijn. Onze uitdaging is om toegang tot informatie tot kinderspel te maken, zonder een compromis te maken over de veiligheid.

6. Waar ligt het groeipotentieel in uw markt?

De boom van mobiel internet, duidelijk door exponentiële groei van tablets bijvoorbeeld, is een geweldige opportuniteit. In de toekomst willen we niet alleen individuen op elk moment verbinden met het internet, maar ook een hele reeks intelligente objecten zullen verbonden zijn. In 2020 zullen 20 miljard objecten zo verbonden zijn! De informatica moet dus een steun zijn voor de business en heeft een grote rol te spelen in alle sectoren, zij het de industrie, onderwijs, gezondheidszorg, luchtvaart, enzovoort.

7. Welk project wil u met Econocom nog realiseren voor 2020?

Informatica steeds toegankelijker en gebruiksvriendelijker maken. Onze missie is klanten begeleiden en hen helpen om te innoveren op hun eigen markt, terwijl we hen toegang tot nieuwe technologieën vergemakkelijken, met inbegrip van die die nog moeten komen.

8. Wat is de grootste fout die u maakte in uw carrière?

In mijn carrièrepad als manager heb ik altijd het menselijke prioriteit gegeven: de mensen toelaten om open te bloeien in functies die hen liggen. De juiste persoon op de juiste plaats zal performanter en gelukkiger zijn. Ik heb zonder twijfel de een of de andere fout gemaakt bij een aanwerving dat ik geloofde dat een persoon kan veranderen. Mensen veranderen niet fundamenteel.

9. Wat vindt u het moeilijkste aan de crisisperiode die we al enkele jaren doormaken?

Het ergste zou zijn dat men pessimistisch is. Er is een zekere stagnatie in de it-markt, maar ook een heel scala aan opportuniteiten omdat technologie zo omnipresent is. Maar wegens de crisis twijfelen mensen om grote investeringen te doen. Je moet dus creatief en innoverend zijn door flexibele betalingsmogelijkheden aan te bieden, zoals alleen betalen voor wat je gebruikt – de zogenaamde pay per use, enzovoort.

10. Wat is uw tip aan jonge starters die nu de arbeidsmarkt betreden?

Allereerst: volg een opleiding! Doe regelmatig bedrijfsstages en studentenjobs tijdens je studies. Je groeit bij elke ervaring. Ik raad ook aan om je open te stellen voor de wereld en de actualiteit te volgen. Het is essentieel om een globaal beeld te hebben, en je niet vast te pinnen op je eigen veld van technische expertise. Het is noodzakelijk om je algemene kennis te cultiveren.

Lees ook de interviews met andere CEO's uit deze reeks