Buitenlandse kaderleden in België

 

Om het investeringsklimaat voor buitenlandse ondernemers in België aantrekkelijker te maken heeft de belastingadministratie in 1983 een administratieve circulaire gepubliceerd. Ondanks de stijgende werkloosheid is er nog steeds een tekort in sommige sectoren op de arbeidsmarkt van hooggekwalificeerd personeel. Daarom is ook nu, twintig jaar na het in voege treden, deze voordelige fiscale regeling meer dan welkom.

Naast de regeling van de zuiver fiscale aspecten, eigen aan de tewerkstelling van buitenlandse kaderleden, heeft de circulaire ook haar invloed gehad op de Belgische parafiscaliteit. Bepaalde fiscale beginselen hebben immers via rechtspraak ook hun weg gevonden naar het sociaaljuridische loonbegrip.

- Basisidee van de circulaire

- Voorwaarden

- Voor- en nadelen

- Eigen kosten van de werkgever

- In de praktijk

- Sociale zekerheid

i.s.m. SD Worx