Buitenlandse kaderleden / Voorwaarden

 

Om voor het speciaal taxatieregime in aanmerking te komen dienen volgende voorwaarden cumulatief vervuld te zijn :

  1. het kaderlid heeft niet de Belgische nationaliteit
  2. het centrum van zijn economische belangen is niet in België gevestigd
  3. de werknemer wordt gedetacheerd vanuit een buitenlandse vennootschap of aangeworven door een Belgische vennootschap die deel uitmaakt van een internationale groep
  4. de werknemer oefent een functie uit waarvoor een bijzondere kennis of verantwoordelijkheid vereist is
  5. de tewerkstelling is van beperkte duur

In een door de werkgever tijdig ingediend aanvraagdossier dient het bewijs van bovenstaande zaken geleverd te worden.