Buitenlandse kaderleden / Voor- en nadelen

 

terug naar start van dossier

Voordelen

Het bijzonder aanslagstelsel omvat twee fiscale voordelen :

  1. een aantal vergoedingen wordt beschouwd als eigen kost van de werkgever, en is, al dan niet binnen bepaalde grenzen, vrijgesteld van belastingen
  2. de betrokken werknemer wordt fictief voor Belgische fiscale doeleinden als een fiscale niet-inwoner beschouwd: dit brengt met zich mee dat hij enkel belastbaar is op het salaris dat overeenstemt met in België geleverde prestaties en inkomsten van Belgische oorsprong.
    Indien hij bijvoorbeeld 20 % van zijn arbeidstijd heeft besteedt aan buitenlandse zakenreizen, zal zijn belastbaar inkomen verminderd worden met 20 %, aangezien 20 % van zijn salaris betrekking heeft op prestaties geleverd in het buitenland (behoudens precieze bepalingen, bv. in de arbeidsovereenkomst wordt overeengekomen dat het salaris voor Belgische activiteiten gelijk is aan het salaris voor activiteiten buiten België). De berekening van het percentage is een verhouding van het totaal aantal buitenlanddagen op het totaal aantal effectief gewerkte dagen.

Nadelen

Het kaderlid wordt bij voortduur beschouwd als niet-inwoner. Dit heeft voor gevolg dat hij voor de toepassing van de dubbelbelastingverdragen niet als een Belgisch inwoner kan beschouwd worden en er dus ook geen beroep kan op doen.

In deze hypothese bestaat er dus een kans op dubbele belasting wegens belasting in verschillende staten. Indien het kaderlid eventueel nog voldoende banden heeft met zijn land van herkomst kan hij eventueel nog als inwoner van dat land aanspraak maken op de toepassing van een verdrag ter vermijding van dubbele belasting.