Buitenlandse kaderleden / Eigen kosten van de werkgever

terug naar start van dossier

Buitenlandse kaderleden hebben extra kosten door hun tewerkstelling in België. Het gaat hier duidelijk over meer uitgaven die de buitenlanders niet zouden hebben, indien zijn in hun land van herkomst waren gebleven.

Wanneer de werkgever deze bijkomende kosten ten laste neemt en het kaderlid op deze manier behoedt tegen verarming, worden deze kosten beschouwd als eigen kosten van de werkgever. Deze kosten kunnen rechtstreeks in de vorm van specifieke terugbetalingen aan de hand van bewijzen geschieden ofwel in de vorm van forfaitaire geraamde terugbetalingen.

Er wordt tevens een onderscheid gemaakt tussen éénmalige en weerkerende kosten. De forfaitaire raming gebeurt ofwel op basis van internationaal vergelijkende tabellen ofwel op basis van de richtlijnen van de administratie. Het merendeel van de vrijstelbare vergoedingen wordt begrensd tot 11.250 euro per jaar. Deze grens wordt verhoogd tot 29.750 euro voor buitenlandse kaderleden met een coördinerende taak en/of deskundigen tewerkgesteld als wetenschappelijk onderzoeker mits bepaalde voorwaarden zijn voldaan.

De begrensde belastingvrije vergoedingen bestaan onder andere uit een vergoeding voor het verschil in levensduurte, een vergoeding voor het verschil in huisvestingskosten, en een vergoeding voor het verschil in belastingdruk tussen België en het land van herkomst. Deze vergoedingen worden tevens vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen.

Naast de begrensde vergoedingen kan de werkgever de verhuiskosten en kosten van de internationale schoolonder bepaalde voorwaarden belastingvrij vergoeden.