Buitenlandse kaderleden / Belasting in België

terug naar start van dossier 

Het kaderlid wordt belast in de belasting van niet-inwoners. De meeste buitenlandse kaderleden verblijven gedurende hun tewerkstelling in België. Zij worden beschouwd als een "niet - inwoner met een tehuis" en genieten dezelfde belastingverminderingen en inkomstenaftrekken als fiscale inwoners.

Voorwaarde hierbij is wel dat het kaderlid ofwel in België woont ofwel indien hij niet in België woont en niet meer dan 25 % buitenlandse beroepsprestaties heeft verricht. Indien dit niet het geval is, verliest hij het recht op de persoonlijke belastingverminderingen en inkomensaftrekken.