Buitenlandse kaderleden / Basisidee circulaire

 

terug naar start van dossier

De grondgedachte van de circulaire is de vermindering van de loonkost in geval van de tewerkstelling in België van buitenlandse kaderleden. Dit impliceert dat de belastingvrijstelling van de eigen kosten van de werkgever en van het gedeelte van het salaris dat betrekking heeft op de werkdagen gepresteerd in het buitenland ten goede dient te komen aan de werkgever.

Bij loonsonderhandelingen zal men zich dan ook hoofdzakelijk richten op het netto inkomen dat de buitenlandse werknemer in België zal ontvangen. Dit netto pakket kan dan achteraf ten behoeve van het contract al dan niet omgezet worden in een bruto bedrag.

De voordelen die in het bijzonder ten behoeve van de buitenlandse werknemers zijn opgenomen, verminderen de belastingdruk voor de werknemer. Hierdoor worden de door de werkgever te dragen kosten verminderd. Een lagere brutering resulteert in lagere Belgische sociale zekerheidsbijdragen, zowel van werkgevers- als van werknemers bijdragen.