Blijven je arbeidsvoorwaarden behouden na een herstructurering in het bedrijf?

"Het bedrijf waar ik werk gaat herstructureren, onze afdeling wordt afgeschaft en ik word verplicht om te solliciteren op een nieuwe afdeling. Mag mijn werkgever dit zomaar eisen en wat gebeurt er nu met mijn huidige arbeidsvoorwaarden?"

Wat in je bedrijf gebeurt kan niet zomaar geëist worden. De wijzigingen die op stapel staan, hebben betrekking op essentiële bestanddelen van de arbeidsovereenkomst, o.m. de functie.

Wijzigingen van dergelijke aard kunnen niet eenzijdig opgelegd worden door je werkgever. Alles moet in onderling overleg bepaald en onderhandeld worden (zoals nieuwe functie, nieuwe - eventueel minder gunstige - arbeidsvoorwaarden). Dit kan a.d.h.v. een addendum bij je oorspronkelijke arbeidsovereenkomst.

Komen jullie niet tot een akkoord en je werkgever wijzigt toch een essentieel element uit je arbeidsovereenkomst, dan kan je desgevallend de verbreking van de arbeidsovereenkomst inroepen in hoofde van je werkgever. De verbreking is het gevolg van de eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden door je werkgever. In dit geval is je arbeidsovereenkomst beëindigd en kan je een verbrekingsvergoeding vorderen.
Let wel : de verbreking kan je slechts inroepen wanneer er sprake is van een belangrijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden.

Merk ook op dat dergelijke ingrijpende veranderingen ter sprake moeten komen binnen de ondernemingsraad.