Bewezen: overwerken verhoogt kans op depressie

Het gebeurt iedereen wel eens: een project moet dringend afgewerkt worden of de laatste vergadering van de dag loopt uit. Voorlopig moet je nog niet vrezen voor je (mentale) gezondheid wanneer dat het geval is, maar wie drie tot vier uur per dag extra aan zijn of haar bureau zit heeft wel meer kans op een zware depressie dan zijn collega’s die tijdig de deur uit zijn.

Dat blijkt alvast uit een onderzoek van de Finse, Britse en Canadese wetenschappers. Zij volgden 2000 Britse mannen en vrouwen op gedurende zes jaar. Degenen dagelijks meer dan elf uur aan hun bureau vertoefden bleken achteraf bijna 2,5 keer meer te lijden aan depressies.

Het bijzondere is dat andere factoren, zoals roken, alcoholgebruik, jobtevredenheid en genetische aanleg tot psychische ziektes weinig tot geen invloed hadden op de gevolgrelatie tussen overwerken en depressie.

Welke signalen wijzen op een nakende depressie?

1. Tijdbewustzijn. Kijk je vaak op je horloge? Heb je het gevoel dat er uren voorbij zijn terwijl de klok amper een kwartier later aanwijst? Mensen met een depressie (of burn-out) zijn extreem gevoelig voor tijd. Ze gebruiken het vooruitgaan van de tijd als een middel om hen door de dag te helpen. Daarnaast hebben ze het gevoel dat de tijd dat ze niet moeten werken veel sneller voorbij gaat. Mensen die met plezier werken daarentegen vinden net dat hun dag snel voorbij is.

2. Concentratiestoornis. Mensen met een burn-out putten geen plezier noch voldoening uit hun werk en hebben bijgevolg de grootste moeite om zich te blijven concentreren. Als je blijft staren naar hetzelfde computerscherm of als je blijft prutsen aan een opdracht is het misschien niet slecht om even na te denken.

3. Lage eigenwaarde. 'Je bent wat je doet' Zo ervaren de meeste mensen hun werksituatie. Het directe gevolg van die opvatting is dat wanneer je je eigen werk niet al te hoog inschat, je eigenwaarde mee de dieperik ingaat.

4. Teruggetrokken. Mensen die met een burn-out kampen, zonderen zich af en gedragen zich introvert. Hun collega's zien ze als mensen die het er in gelijkaardige omstandigheden wel goed vanaf brengen. Ze kunnen alleen maar besluiten dat het probleem bij henzelf ligt.

5. Ook lichamelijke klachten kunnen belangrijke signalen zijn: vermoeidheid, spierpijn, nekpijn, rugpijn …

Wat kan je als leidinggevende doen?

Wat doe je wanneer je een medewerker met depressieve symptomen herkent? Arbeidspsycholoog Edward Verschaeren geeft enkele richtlijnen.

1. Luisteren is in alle omstandigheden het sleutelwoord. Luisteren naar wat medewerkers zeggen én niet zeggen, want soms denken medewerkers dat ze vinden dat ze de baas naar de mond moeten praten. Het lijkt heel evident, maar leidinggevenden die zelf onder druk staan, vergeten makkelijk het belang van luisteren en goed communiceren.

2. Een leidinggevende moet niet alleen kijken naar de resultaten, maar ook hoe die er gekomen zijn. En als de resultaten achterwege blijven, moet je kijken naar het waarom en zo grondig mogelijk proberen uit te vissen wat de reden is. Dat kan door te praten met de medewerker en met zijn collega’s.

3. In geen geval meteen dreigen met bonussen die verdwijnen, ontslag, ... wanneer resultaten tegenvallen. Je mag resultaten verwachten, maar extra druk op de ketel zetten, is uit den boze.

4. Stel een actieplan op, in overleg met de werknemer. Hoe komt het dat hij de extra druk niet aankan: is het werkgerelateerd of niet (verkeerde taakverdeling ... )? Is er een manier om anders met die druk om te gaan? Je kan de medewerker helpen relativeren, samen naar een uitlaatklep zoeken ...

Edward Verschaeren voegt er nog graag volgende bedenking aan toe: “Er zijn volgens mij te veel managementrainingen die louter op tips en tricks gericht zijn en niet op attitudes, terwijl het net daar om gaat. Technieken toepassen zonder inzicht werkt niet. Je moet goed kunnen doseren, en daar heb je inzicht voor nodig.”

Lees ook ons dossier over burn-out.