Bewaker

Competence Indicator

Je bent een bewaker.

Niets gebeurt zonder een degelijk plan ? Je hebt oog voor anderen ? Daarnaast ben je eerder eisend voor jezelf en in je omgang met anderen? Dan herken je je zeker in het profiel van de bewaker.

De bewaker schuwt conflicten niet. Zeker als ze verhinderen dat het doel wordt bereikt of als zijn team in het gedrang komt, komt hij ijzersterk uit de hoek. Hij is een geducht tegenstander, die je best te vriend houdt!

Discipline

Voor de bewaker staat discipline voorop. Je vraagt dat aan elk punt de nodige aandacht geschonken wordt. Wordt iets over het hoofd gezien, dan maak je duidelijk dat het niet zo verder kan. Je komt zelf je engagementen steeds na. Je gaat steeds voor afwerking en stiptheid en vindt creativiteit eerder dagdromerij, waar je je niet in kan vinden.

Het vertrouwde en zekerheid

De bewaker kiest steeds voor het vertrouwde. Als bewaker ben je niet zozeer uit op avontuur en kies je voor zekerheid. Het verleden leidt je om huidige projecten aan te pakken. Wat werkte in vorige projecten goed en wat niet? Hoe werden de succesvolle dingen toen aangepakt? Bij jaarlijks terugkomende activiteiten grijp je dan ook altijd terug naar het bestaande raster om te plannen

Geducht verdediger van verworven rechten

De mensen rondom je kunnen er op rekenen dat je steeds klaar staat om bij te springen waar nodig. Omgekeerd ben je verwonderd dat niet iedereen deze ingesteldheid deelt. Je zegt immers steeds wat je van anderen verwacht en vertrouwt erop dat ze dit ook zullen realiseren. Gebeurt dit niet, dan is je vertrouwen beschaamd en zal je het niet nalaten je ontgoocheling te laten merken en druk uit te oefenen om alsnog het beloofde te realiseren. Bij onderhandelingen kan je terugvallen op je uitgebreide mensenkennis. Je weet immers wat je wil en kan handig inspelen op weerstand van de andere partij. Je verwijst naar de gemaakte afspraken. Dat maakt je een geducht onderhandelaar.

Lees ook volgende dossiers over:
Timemanagement

Ben jij stressbestendig?

Hoe onderhandelen?

People management