Ben ik verplicht om bijkomend werk te vragen aan mijn baas?

"Als ik mijn taken heb afgewerkt, mag ik dan pauzeren tot de werkdag erop zit of ben ik verplicht om werk te vragen?"
Het antwoord van Ellen Froeyman, SD Worx

Plicht van de werkgever: werk aanbieden

Het is de primaire verplichting van jouw werkgever om je arbeid te verschaffen. Hij moet jou werk aanbieden en jij moet dit werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig verrichten op tijd, plaats en wijze zoals is overeengekomen.

Je werkgever is echter niet verplicht om jou doorlopend en geregeld werk te verschaffen.

Sanctie wanneer hij geen werk aanbiedt

Wanneer jouw werkgever in gebreke blijft om jou werk te verschaffen, is hij een schadeloosstelling verschuldigd waarvan het bedrag gelijk is aan het gederfde loon. Je zal dus voor de tijd dat je geen werk hebt en bijgevolg pauzeert geen loon in de eigenlijke zin ontvangen, maar wel een schadevergoeding die gelijk is aan dit loon. Hierdoor lijdt je als werknemer geen financieel nadeel.