Ben ik aansprakelijk als de fiets, laptop ... van mijn bedrijf worden beschadigd?

Ik moest van mijn baas een pakketje afleveren bij een bedrijf. Ik nam onze bedrijfsfiets, maar vergat die op slot te zetten. Bij mijn terugkomst bleek de fiets te zijn gestolen. Mijn werkgever wil de kosten van de gestolen fiets op mij verhalen. Ben ik aansprakelijk voor deze schade?
Het antwoord van Kathy Dielis, SD Worx

Algemene aansprakelijkheidsregeling

Volgens de algemene aansprakelijkheidsregeling is iemand die door zijn fout schade veroorzaakt bij iemand anders ertoe gehouden die schade te vergoeden. 

Aansprakelijkheid in de arbeidsrelatie

In het arbeidsovereenkomstenrecht geldt een aansprakelijkheidsbeperking: in geval de werknemer bij de uitvoering van zijn overeenkomst de werkgever of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Van deze aansprakelijkheidsregeling kan niet contractueel afgeweken worden. De arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement mogen dus geen zwaardere aansprakelijkheid voor de werknemer bepalen.

In dit geval

Om in dit concreet geval te oordelen of de werknemer aansprakelijk is voor de diefstal van de bedrijfsfiets, moet je dus nagaan of het gaat om bedrog, zware schuld of een eerder gewoonlijke lichte fout.

Een fiets vergeten op slot te zetten, zal wellicht niet als bedrog of zware schuld gekwalificeerd worden. De “zware schuld” wordt door de rechtspraak doorgaans omschreven als de onopzettelijke fout die echter zodanig grof en buitensporig is dat ze niet te verontschuldigen valt.

De vraag is dus of deze fout bij deze werknemer eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. Indien de werkgever kan bewijzen dat de werknemer in kwestie reeds vaker werd berispt voor dergelijke nalatigheid / onachtzaamheid / slecht beheer, dan kan hij de werknemer aansprakelijk stellen voor de diefstal en hiervoor schadevergoeding vorderen.

Zodra de werkgever kan bewijzen dat de werknemer aansprakelijk is voor de berokkende schade, kan hij schadevergoeding eisen van de werknemer.  Deze mag eventueel op het loon ingehouden worden, zij het rekening houdend met bepaalde grenzen.