Bedrijven van CEO’s met een dikke kop hebben meer succes

 

In een volgende editie van het wetenschappelijke maandblad ‘Psychological Science’ zullen de resultaten van een merkwaardig onderzoek prijken. Een team wetenschappers van de universiteit van Wisconsin-Milwaukee onder leiding van Elaine Wong kwam namelijk tot de conclusie dat CEO’s met een breed gezicht over het algemeen succesvollere bedrijven leiden dan CEO’s met een smaller gelaat.

Agressief

Bij mannen zou een breed gezicht het resultaat zijn van meer testosteron, wat ook meer agressiviteit met zich meebrengt. Zo zouden mannelijke hockeyspelers met een breed gezicht bijvoorbeeld beduidend vaker bestraft moeten worden wegens vechtpartijen tijdens de wedstrijd. Het onderzoeksteam van Wong wou achterhalen of dat mechanisme ook geldt in de zakenwereld. Zouden CEO’s met meer testosteron zich agressiever opstellen? En zouden de bedrijven die ze leiden daar voordelen van ondervinden?

Het antwoord op die vragen bleek ja, en enkele voorbeelden uit de praktijk lijken dat ook te staven. Zo heeft Herb Kelleher, voormalig topman van Southwest Airlines, bijvoorbeeld een breed hoofd en zijn bedrijf was inderdaad erg succesvol. Het hoofd van Richard Fuld is dan weer veel smaller. Hij had de twijfelachtige eer om de laatste CEO van Lehman Brothers te zijn vooraleer het bedrijf over kop ging. Volgens de theorie van de onderzoekers zou dit dus te wijten geweest zijn aan een gebrek aan agressiviteit in de leiderschapsstijl van Fuld.

De onderzoekers concludeerden ook nog dat de relatie tussen de breedte van het gezicht en de prestaties van het bedrijf zwakker wordt als de CEO moet samenwerken met een groep topmanagers die elk hun eigen willetje hebben.

Vragen

Elaine Wong en haar team mogen dan wel zeker van hun stuk zijn, de studie roept toch een aantal vragen op. Ten eerste hebben ze maar 55 CEO’s en hun bedrijfsresultaten onder de loep genomen, wat toch een kleine groep is om te onderzoeken.

Ten tweede zegt de studie ook niets over bedrijven die geleid worden door een vrouwelijke CEO.

Verder is het ook twijfelachtig of CEO’s echt wel zo veel invloed hebben op de financiële resultaten van hun bedrijf. Een studie van Ethan Mollick van de Wharton School of Management toonde aan dat CEO’s maar verantwoordelijk zouden zijn voor 5% van de financiële prestaties van een bedrijf.

Ongetwijfeld zijn er topmanagers – Steve Jobs om er maar een te noemen  – die meer invloed hebben op de bedrijfsresultaten, maar dan nog is het niet correct om het succes van een bedrijf volledig toe te schrijven aan één man, hoe breed zijn voorhoofd en kaken ook mogen zijn.

Tot slot is het ook maar de vraag of een breed hoofd enkel voordelen met zich meebrengt. Livescience.com beschrijft bijvoorbeeld een studie die stelt dat mannen met een breed hoofd niet alleen agressiever zijn, maar ook als minder betrouwbaar worden ervaren. En natuurlijk is een CEO ook het uithangbord van zijn bedrijf en dan is het misschien niet aangewezen om een dik, pafferig gezicht te hebben. Zouden bedrijven als Nike, Passage Fitness of WeightWatchers niet minder betrouwbaar lijken als ze geleid werden door een dikkop?

Bron: Bnet.com