Bazen zijn gelukkiger dan werknemers

Leidinggevenden zijn meer tevreden over hun job dan ondergeschikten. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse Pew Research Center. 69% van de ondervraagde managers bleek zeer tevreden te zijn over zijn huidige job, tegenover 48% van de niet-leidinggevenden.

Ook op financieel vlak zijn managers (40%) meer tevreden dan werknemers (28%).

Wat opmerkelijker is, is dat de leidinggevenden ook gelukkiger zijn in hun privéleven. Zo beschrijft 83% zichzelf als ‘zeer tevreden’, tegenover 74% van de ondergeschikten. Daarnaast geven meer bazen dan werknemers aan dat kinderen geen obstakel zijn in hun carrière (33% tegenover 17%).

Bron: Pew Research Center