Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Baas met groot ego bevordert innovatie in bedrijf

Hoe narcistischer de CEO van een bedrijf, hoe groter zijn bereidheid om innovatieve technologieën te introduceren in zijn onderneming. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van vier wetenschappers verbonden aan de Duitse Friedrich-Alexander Universität (FAU), de IMD in Lausanne en de Pennsylvania State University.

Voor hun medewerkers mogen ze dan misschien een gesel zijn, bazen die heel graag zichzelf zien zijn wel heilzaam voor hun bedrijf. Computers, e-boeken en lagekostenmaatschappijen: allemaal zijn het voorbeelden van baanbrekende vernieuwingen die ten tijde van hun lancering ingingen tegen alle heersende marktinzichten. Toch waren er bedrijfsleiders die bereid waren om erin te investeren. De onderzoekers gingen na van welke factoren die beslissing afhangt en kwamen tot het besluit dat de persoonlijkheid en het ego van de CEO daarbij een belangrijke rol speelt.

“Duidelijke voorbeelden hiervan zijn te vinden in de farmaceutische sector”, zegt onderzoeker Andreas König. “De kans dat bedrijven investeren in vernieuwende biotechprojecten is twee keer zo groot als ze geleid worden door een narcistische CEO.”

Grote foto in het jaarverslag

De onderzoekers hanteerden vijf criteria om een baas met een groot ego te definiëren. Het gaat om iemand die zichzelf overschat, voordurend bevestiging zoekt bij anderen, dominant is, in zijn beslissingen geen rekening houdt met de gevoelens van anderen en die steeds rusteloos en ongeduldig is.

Omdat deze zaken moeilijk te meten zijn, ontwikkelden de onderzoekers een evaluatiemodel dat rekening houdt met indicatoren zoals de grootte van de foto van de CEO in het jaarverslag of het aantal keer dat zijn naam vermeld staat in de persberichten die zijn bedrijf uitstuurt. Bij narcistische bedrijfsleiders valt daarbij een veel grotere consistentie op dan bij zijn voorgangers of opvolgers.

Media-aandacht

“Narcisten geloven dat ze innovatieve technologieën kunnen beheersen, terwijl andere CEO’s terugschrikken voor de risico’s die deze met zich meebrengen”, zegt onderzoeker Wolf-Christian Gerstner. De mogelijke aandacht in de media speelt daarbij een belangrijke rol. Narcistische CEO’s gaan ervan uit dat ze veel meer media-aandacht zullen krijgen als ze investeren in nieuwe technologieën dan als ze gewoon voortdoen met hun bedrijf zoals ze altijd al bezig waren. Voor hen is dat meteen ook een reden om effectief in die nieuwe technologieën te investeren.

De onderzoekers concludeerden dus dat narcisten heilzaam kunnen zijn voor een bedrijf, zeker als dit enigszins vastgeroest was en wel wat nieuwe impulsen kon gebruiken. Het gevaar bestaat evenwel dat deze CEO’s zo gefocust zijn op de aandacht die ze willen genereren, dat ze daarbij heel wat risico’s over het hoofd zien en anderen voor het hoofd stoten door hun gebrek aan inlevingsvermogen.