Analist

Denk jij analytisch?


Individuen verwerken elk op een unieke wijze de informatie die ze ontvangen.
Wat voor de een zinvol is, is voor de andere niets anders dan een vervelend detail. Wat voor de een saai en droog is, wordt door de andere als boeiend ervaren.
Mensen houden er duidelijk verschillende denkstijlen op na. Welk type denker ben jij?


op deze pagina:
-ben jij een analist?
-analytisch denken in de werkomgeving
-toegelaten zwakten van analytisch denken


Zo herken je een analist
-analytisch ingestelde profielen
-zoek je voornamelijk naar de exactheid en de juistheid van de dingen?
-weet je doorgaans veel?
-wil je alles steeds precies weten?
-je wil exact weten hoe A, B veroorzaakt?
dan behoor je tot de categorie van de analisten

Je kent graag de feiten en baseert je op wat bewezen is. Aan oppervlakkige argumentatie heb je een grondige hekel. Beslissen in onzekerheid is niet je favoriete bezigheid.
Door je kritische ingesteldheid ga je nergens onbesuisd voor. Je wilt immers als objectief en eerlijk overkomen bij je omgeving.
Kennis zit mooi per thema opgeslagen in je hoofd. Dit in tegenstelling tot creatieve geesten in wiens hoofd alles met elkaar verbonden is, jij noemt dit chaos.


Volgende dingen mag men je altijd vragen:


-grondig bestuderen van dossiers
-verzamelen van feiten en data
-aanleggen van databases
-raadplegen van specialisten
-aflijnen van problemen
-op zoek gaan naar het eenduidige antwoord
-kennen van exacte definities
-in detail beschrijven van projecten


Analytisch denken in de werkomgeving


Op vlak van communicatie ben je zakelijk en afgemeten. Je houdt immers niet van te veel franjes en verliest daardoor soms ook je overtuigingskracht. Je beschikt over een grote portie volharding en een stevig verantwoordelijkheidsgevoel. Als coach ben je goed in het stellen van kritische vragen. Zo help je medewerkers terug met de voeten op de grond te komen. Als werknemer hecht je veel belang aan een deskundige omgeving. Bijleren is belangrijk voor jou. Jouw baas moet het halen op grond van degelijke kennis en vakbekwaamheid. Pure hiërarchische macht is niet aan jou besteed.


Toegelaten zwakten van analytische denkers


Met een creatieve en speelse benadering kan je moeilijk overweg. Je bestempelt speelse ideeën al vlug als 'wilde, onhaalbare dagdromerij'. Soms toon je te weinig enthousiasme over bijvoorbeeld projecten of voorstellen. Het ontbreekt je soms aan verbale overtuigingskracht.


Zo herken je een analist


Analisten ...verleiden met feiten en logica gedragen zich gecontroleerd zijn begaan met kennis zoeken exactheid geven vaak het verwijt 'je baseert je op de verkeerde gegevens'  dragen "I love facts and figures" als motto mee zijn zeer taakgericht zijn begaan met objectiviteit, veel minder met emotionaliteit


Analytisch ingestelde profielen
-administrator
-professor
-gids
-documentalist
-onderzoeker
-verslaggever
-controleur
-filosoof
-consultant
-rechter
-goeroe
-prediker