Allochtonen willen onze jobs (video)

Nergens in Europa is de kloof in tewerkstellingsgraad tussen autochtonen en allochtonen zo groot. Nochtans gaat het om een zeer grote groep. Het aantal 'nieuwe' Belgen wordt geschat op 725.000. Daarnaast zijn er nog eens 930.000 niet-Belgen.

Maar ook bij de 'oude' Belgen, die geboren zijn nadat (een van) hun ouders de Belgische nationaliteit verworven heeft, zijn er heel wat die op basis van hun afkomst bestempeld worden als allochtoon. Velen van hen willen graag aan de slag. Hoe meer ingevulde jobs, des te beter voor onze economie.