Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Aantal vrouwen in hoge functies verdubbelde

Zijn quota voor vrouwen in bedrijven hoogstnoodzakelijk of zijn ze compleet overbodig? De kwestie blijft actueel, zeker nu er nog steeds discussie woedt over het wetsvoorstel dat overheidsbedrijven en beursgenoteerde bedrijven wil verplichten om één derde vrouwen in hun raden van bestuur op te nemen.

Wél of geen quota, that’s the question

De meningen blijven verdeeld. De ene schermt met de argumenten dat vrouwen nog steeds af te rekenen krijgen met seksisme op de werkvloer en dat het ‘glazen plafond’ ook nog altijd een realiteit is, anderen gaan uit van de eigen kracht en de onmiskenbare talenten van vrouwen en stellen dan ook dat het ‘probleem’ zichzelf wel reguleert.

Een recente Europese studie van StepStone toonde aan dat twee op de drie Europeanen gekant is tegen quota voor vrouwen in bedrijven. In België is 38% van de respondenten vόόr de quota. Op dit moment zijn er in bijna één derde van Belgische bedrijven al quota voor het aantal vrouwen van kracht. In heel Europa is dat slechts 19%.

Feit is wel dat ook zonder verplichte quota het aantal vrouwen met een hogere functie in ons land in stijgende lijn gaat. Volgens cijfers van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie is hun aantal op tien jaar tijd verdubbeld: in 2000 waren er 57.000 vrouwelijke bedrijfsleiders en vrouwelijk hoger kaderpersoneel, tien jaar later was hun aantal gestegen tot 118.000. Vrouwen zijn goed voor 38,8% van alle hogere functies bij loontrekkenden.

Met 43,3% is het aandeel van vrouwen in hogere functies het hoogst in Brussel. In Vlaanderen en in Wallonië is dat respectievelijk 36,5% en 37,9%.

Afhankelijk van de sector

In de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening hebben er zelfs meer vrouwen dan mannen een hoge functie. Op 100 mensen met een hoge functie zijn er 59 vrouwen en ‘slechts’ 41 mannen.

Ook bij de Europese en de internationale instellingen die in ons land zijn gevestigd doen de vrouwen het lang niet slecht: exact de helft van de hoge functies gaat daar naar vrouwen.

In de industrie en in de sector ‘Vervoer en opslag’ is de aanwezigheid van vrouwen in een hoge functie dan weer het kleinst: respectievelijk 27% en 24,3%. De clichés lijken daarmee enigszins bevestigd.

En wat met vrouwelijke ondernemers?

De cijfers van de Directie Statistiek hebben het enkel over de loontrekkenden. Als we naar de totale werkende bevolking kijken, dan zien we daar ook een stijging van vrouwen in hogere functies, maar niet zo’n sterke: van 135.000 (31,4% van het totaal) in 2000 tot 173.000 (34,1% van het totaal) in 2010. De toestand verandert dus minder snel bij de zelfstandigen als bij de loontrekkenden.

CD&V-volksvertegenwoordigers Griet Smaers en Martine Fournier trokken ook op onderzoek uit. Volgens hen zijn slechts 35,2% van alle ondernemers in Vlaanderen vrouwen. Unizo stelde vroeger ook al dat vrouwen, veel meer dan mannen, vooral ondernemen in bijberoep. Smaers en Fournier dienden prompt een resolutie in om obstakels voor vrouwelijke ondernemers weg te werken.