Aantal buitenlandse werknemers in België gestegen met 70%

Eind vorig jaar waren er in ons land 381.193 buitenlandse werknemers aan de slag, wat ongeveer 10% van de lokale actieve beroepsbevolking is en 70% meer dan vier jaar geleden. Dat concludeert Het Laatste Nieuws, op basis van cijfers van de zogenaamde Limosa-aangiften. Limosa is een online systeem waarmee buitenlandse ondernemingen, organisaties of zelfstandigen verplicht hun werknemers die in België werken moeten aanmelden bij de FOD Sociale Zekerheid.

Uit die Limosa-cijfers blijkt dat de grootste groei te vinden is bij werknemers uit Polen (+110%), Hongarije (+170%) en Roemenië (+400%). In absolute aantallen zijn het vooral Nederlanders (93.595), Polen (69.587) en Duitsers (39.196) die de weg naar België vinden.

Van de buitenlandse werknemers is er 42,8% actief in de bouw en een kwart in de metaalnijverheid.

Niet het totale plaatje

De cijfers moeten wel met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd worden. “Het gaat hier niet om àlle buitenlandse werknemers in ons land, maar enkel om personeel dat gemeld werd via de Limosa-toepassing”, verklaart Philippe Vanden Broeck, adviseur bij de Externe directies Toezicht op de Sociale Wetten. “Het gaat dus om gedetacheerden: mensen die tijdelijk in ons land werken voor een buitenlandse werkgever. In de meeste gevallen is dat minder dan een maand, maar ze kunnen hier in principe ook meerdere jaren aan de slag zijn.”

Zijn dus niet in de cijfers inbegrepen: zelfstandigen en Europeanen die in dienst zijn van een Belgische werkgever. “Die laatste groep valt onder het vrij verkeer van personen in de EU en wordt op exact dezelfde manier behandeld als Belgische werknemers.”

Zijn eveneens niet opgenomen in de Limosa-statistieken: beroepen die vrijgesteld zijn van aangifteplicht zoals kunstenaars en mensen die actief zijn in de sector van het internationaal transport. “Schippers en vrachtwagenchauffeurs die door ons land trekken komen dus ook niet voor in de cijfers”, aldus nog Vanden Broeck.

Eén op de tien zelfstandigen is een buitenlander

Ook het aantal buitenlandse zelfstandigen zit in de lift, zo blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen (RSVZ). Vorig jaar is dat in vergelijking met 2011 toegenomen met 6,2% tot in totaal 10,1%. In absolute cijfers gaat het om 99.511 personen.

Vooral de opmars van het aantal Roemeense zelfstandigen is opmerkelijk. Zij maken intussen al 15,3% van alle zelfstandigen in ons land uit. Nederlandse ondernemers (16,2%) vormen evenwel nog altijd de grootste groep.