8 kleinigheden die je een job kunnen opleveren

Rekruteerders zijn ook maar mensen: buiten je cv zijn er nog heel veel andere factoren die bepalen of je aangeworven wordt of niet. Wat zijn de kleine details die ervoor zullen zorgen dat je al dan niet in de smaak valt bij een rekruteerder?

De Amerikaanse carrièresite CareerBuilder heeft onlangs een enquête gehouden bij 2.076 rekruteerders en HR-verantwoordelijken. De vraag die gesteld werd was: “Als je geconfronteerd zou worden met twee kandidaten die over exact dezelfde professionele kwaliteiten beschikken, welke andere factoren zouden je voorkeur dan doen uitgaan naar de ene of de andere kandidaat?”

Ziehier de lijst met de belangrijkste factoren:

27%

Zou de kandidaat kiezen met het beste gevoel voor humor

26%

Zou de kandidaat kiezen die het meest betrokken is in zijn gemeenschap

22%

Zou de best geklede kandidaat kiezen

21%

Zou de kandidaat kiezen met wie ze het meest gemeenschappelijk hebben

13%

Zou de kandidaat kiezen die lichamelijk het best in vorm is

8%

Zou de kandidaat kiezen die het best op de hoogte is van de actualiteit en van de populaire cultuur

7%

Zou de kandidaat kiezen die het meest bezig is met sociale media

4%

Zou de kandidaat kiezen die het best op de hoogte is van sport

Uiteraard zoeken werkgevers in de eerste plaats competente mensen, maar deze moeten ook sociaal aangepast zijn en zich probleemloos kunnen integreren in de rest van het team.

Gedrag dat je best vermijdt als je promotie wil maken

Kleinigheden die niet direct te maken hebben met de kwaliteit van je werk kunnen toch belangrijk zijn tijdens de rest van je carrière. Eens je in een bedrijf aangeworven bent en je een hogere functie ambieert, zal je merken dat bepaalde gedragingen deze promotie in de weg kunnen staan.

33% van de  werkgevers zeggen dat je vooral werknemers promoveren die in het verleden hun ambitie al kenbaar gemaakt hebben. Maar uiteraard zijn er nog andere factoren die tellen. Ziehier een lijst met gedragingen waarvoor werkgevers op hun hoede zijn en die je dus een promotie kunnen kosten …

71%

Zeggen: “Dat is mijn werk niet”

69%

Vaak te laat zijn

68%

Liegen op het werk

64%

Met de  pluimen van iemand anders zijn werk gaan lopen

55%

Vaak te vroeg het kantoor verlaten

55%

Losjes omgaan met onkostennota’s

46%

Roddels verspreiden

35%

Zich niet professioneel kleden

30%

Vloeken en schelden

22%

Nooit iets zeggen tijdens een vergadering

9%

Huilen op het werk

8%

Een amoureuze verhouding met een collega hebben