Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

5 dingen die een goeie baas nooit zou doen

Waaraan herken je een goede baas? Aan de dingen die hij doet natuurlijk … maar ook aan de dingen die hij niet doet. Dit zijn alvast vijf zaken waar bazen met echte leiderskwaliteiten zich ver van houden.

Jaarlijkse prestatierapporten afleveren

Periodieke evaluaties zijn voor een groot deel tijdverlies. Als een medewerker bijvoorbeeld een deadline niet haalt, dan heeft het geen zin dat de baas zegt: “Ik bespreek dit wel met jou tijdens onze jaarlijkse evaluatie.” Alles wat op zo’n evaluatie gezegd zal worden, zou je eigenlijk al moeten weten. Feedback moet namelijk onmiddellijk komen, anders verliest hij zijn waarde. Een baas moet je elke dag coachen, begeleiden en evalueren.

Zeggen: “Ik had me eigenlijk willen excuseren, maar …”

Ook verontschuldigingen moeten altijd onmiddellijk gemaakt worden. Als een baas zich verontschuldigt voor het feit dat hij zich eerder niet heeft verontschuldigd, dan gaat hij in de fout. Jouw baas zou immers zelf ook onmiddellijk excuses verwachten als jij iets verkeerd had gedaan. Zelf moet hij zich dan ook zo gedragen.

Vergaderingen houden om ideeën te verzamelen

Als de zaken slecht gaan organiseren veel bedrijven brainstormsessies om ideeën voor verbetering te verzamelen. Dat klinkt goed, want het betrekt werknemers bij de zaken en op die manier is er waardering voor hun bijdrage. Toch zijn er geen vergaderingen nodig voor dat soort input. Als een werknemer weet dat zijn baas bereid is om te luisteren, dan zal hij vaak spontaan ideeën aandragen. Het is trouwens beter om als baas bij werknemers individueel te polsen naar oplossingen voor specifieke problemen dan om in het wilde weg naar ideeën voor ‘verbetering’ in het algemeen te solliciteren.

Ontwikkelplannen opzetten

Net zoals jaarlijkse prestatierapporten zijn ook ontwikkelplannen in de meeste gevallen overbodig en zijn het vaak enkel de HR-verantwoordelijken die er het nut van inzien. Goede bazen weten zo al wat hun werknemers op termijn hopen te bereiken. Ze kennen hun capaciteiten en weten welke ervaringen ze willen opdoen en van welk carrièretraject ze dromen. Een goede baas spreekt er dus gewoon op een informele manier over en geeft de werknemer passende projecten. Hij zorgt voor de juiste opleidingen en creëert mooie kansen. Bovendien geeft hij je ook permanente feedback.

Om gunsten vragen

Een baas mag zich genereus tonen, maar mag er niet vanuit gaan dat zijn werknemers hem daarvoor in ruil ook gunsten gaan verlenen. Het is bijvoorbeeld niet omdat je baas je op donderdag een kwartiertje eerder naar huis liet gaan dat hij je daarom op zaterdag plots kan opbellen met de vraag of je dringend kan komen werken. Werknemers zullen wel flexibel zijn als ze daar zelf ook de noodzaak van inzien, maar redelijkheid is geboden. Bazen verlenen dus best geen gunsten met de bedoeling om later zelf een (absurde) gunst terug te kunnen vragen.

Bron: Bnet.com