4 tips om beter te luisteren

Goed kunnen luisteren is een eigenschap die je zowel privé als op het werk zeer goed van pas kan komen. Wie goed kan luisteren heeft vaak betere relaties met zijn omgeving en beschikt daardoor over de nodige info om beslissingen te nemen. Toch is er bij de meesten onder ons nog werk aan de winkel. Onderzoek wijst uit dat we gemiddeld maar 25% tot 50% van wat we horen ook verwerken in onze hersenen. Dat kan je verbeteren met behulp van de volgende tips.

Een open houding

Maak oogcontact met je gesprekspartner en zit stil terwijl je luistert. Op die manier kan je je veel beter concentreren op wat de ander jou vertelt en toon je ook dat je geïnteresseerd bent in wat je hoort. Ga er ook niet meteen van uit dat je alles al weet over een bepaald onderwerp. Dat kan belemmerend werken voor je luistervaardigheid. Blijf bescheiden en ga ervan uit dat je altijd nog kan bijleren.

Nooit onderbreken

Onderbreek nooit iemand die aan het spreken is.Dat is niet alleen onbeleefd, maar het ondermijnt al je inspanningen om een goede luisteraar te zijn omdat het altijd lijkt alsof je niet luistert..Heb je zelf iets in te brengen? Schrijf desnoods een paar trefwoorden op een papiertje en kom er achteraf even op terug.

Je eigen woorden

Luisteren is een actief proces. Wat je hoort kan pas echt tot je doordringen als je erin slaagt de boodschap in je eigen woorden te vertalen. In een telefoongesprek waarin je heel veel niformatie in één keer te verwerken krijgt, mag je dit zelfs letterlijk nemen. Vat even kort samen wat je gesprekspartner net verteld heeft. Zo krijg je ook zicht op de zaken die je niet goed begrepen hebt, of op het belang van bepaalde informatie.

Trek niet te snel conclusies

Ga er niet onmiddellijk van uit dat je alles hebt begrepen wat je net gehoord hebt. Overtuig jezelf en je gesprekspartner ervan dat je op dezelfde golflengte zit en denk vervolgens na voor je een beslissing neemt.

Bronnen: managersonline.nl, express.be