38% van de werkende bevolking combineert een job met jonge kinderen

Van alle werkende Belgen tussen 15 en 64 jaar zorgt 37,9% voor minstens één kind jonger dan 15 jaar. Het gaat daarbij om een eigen kind of een kind van de partner dat deel uitmaakt van het huishouden. Dat blijkt uit de resultaten van een bevraging over de combinatie werk en gezin uitgevoerd door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie.

Mannen met kinderen meer aan het werk

Bij Belgen tussen 25 en 49 jaar – de leeftijdscategorie waarin de meeste mensen met jonge kinderen zich bevinden – is er een duidelijk verschil tussen de werkgelenheidsgraad van wie wel en wie geen kinderen heeft.

Vrouwen uit die leeftijdscategorie die een kind hebben zijn zoals te verwachten valt minder aan het werk (75%) dan vrouwen zonder kinderen (77,2%). Bij mannen is de situatie vreemd genoeg net andersom. De werkgelegenheid van mannen met kinderen in het huishouden ligt hoger (90,9%) dan die van mannen zonder kinderen (81,3%).

Kinderopvang en flexibele werkuren maken combinatie mogelijk

Om gezin en werk te kunnen combineren doen veel mensen een beroep op kinderopvang. 31,8% doet dat wekelijks voor het jongste kind. In vergelijking met laag- en middengeschoolden maken hooggeschoolden meer gebruik van kinderopvang, respectievelijk 19,6%, 30,8% en 39,8%.

Nog iets dat kan helpen om werk en gezinsleven op elkaar af te stemmen is een werkschema dat rekening houdt met de zorg voor kinderen. Meer dan de helft van de loontrekkenden tussen 15 en 64 jaar heeft een vast uurrooster dat wordt opgelegd door de werkgever. 23% heeft een flexibel uurrooster waarbij de werkgever bepaalt hoe het begin- en einduur varieert. Het systeem van ploegenarbeid valt daar ook onder.

De rest van de werknemers kan, binnen bepaalde grenzen, zelf zijn begin- en einduur bepalen. 7,2% heeft zelfs de mogelijkheid om uren op te sparen en later te recupereren. Het zijn vooral mannen en hooggeschoolden die zo’n variabel uurrooster hebben. In de financiële en de openbare sector komt dit het meest voor.

Werkgever toont vaak begrip

Voor mensen die geen flexibel uurrooster hebben, knijpt de werkgever vaak een oogje dicht. Zo kan 56,7% van de loontrekkende om familiale redenen al eens een uurtje vroeger vertrekken of toekomen op het werk. Bedienden in de privésector bevinden zich op dat vlak in de beste situatie: bij 64,8% van hen is het doorgaans mogelijk om van het uurrooster af te wijken. Bij arbeiders in de privésector is dat 45,7%, in de openbare sector 56%.

In sommige gevallen kunnen werknemers om familiale redenen zelfs een ganse dag vrij nemen zonder daarvoor verlof op te offeren, maar bijvoorbeeld door werktijd op te vragen of door van shift te wisselen. Bij 37,3% van alle loontrekkenden is dat doorgaans mogelijk.