3 goeie redenen om opnieuw te studeren

Je inschrijven voor een opleiding is altijd een goed idee. Zowel voor de werkgever als de werknemer zijn er tal van voordelen aan verbonden.

1. Kennis is onontbeerlijk. Voor de onderneming waar je werkt maar ook voor jezelf. We leven nu eenmaal in een kennismaatschappij, waar kennis steeds evolueert en mensen zich voortdurend moeten bijscholen. 

2. Vroeger was het voldoende als je na het behalen van je eerste diploma ging werken. Je kon er dan vrij zeker van zijn dat je ettelijke decennia met de vergaarde kennis verder kon. Die situatie is lichtjes veranderd. Nu moet je je constant bijscholen, wil je mee kunnen binnen je vakgebied. Een onderzoek in opdracht van de EU wees immers uit dat gemiddeld 50% van de kennis na zeven jaar verouderd is.

Veel mensen kruipen nu na enkele jaren werkervaring terug achter de schoolbanken om zich bij te scholen en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in hun werkgebied. Dit kan door een postgraduaat te volgen, een opleiding in avondonderwijs of door regelmatig seminaries en workshops bij te wonen.

3. Ook voor een bedrijf is het van belang te investeren in vorming. Vaak gebeurt dat nog op ad hoc-basis en nog te zelden vanuit een strategische visie. Slechts weinig ondernemingen hebben een echt opleidingsplan uitgewerkt.

Door te zorgen voor een opleidingsprogramma voor haar werknemers, groeit de kennis binnen het bedrijf en kan het bedrijf innovatief blijven verder werken.