10 tips voor verandering op het werk

Je hebt een idee voor het verbeteren van je werk en wilt je baas en je collega’s overtuigen om het op jouw manier te doen. Is dat verstandig? Wanneer doe je dat? Hoe ga je te werk?

Hoe afwijkender het idee, hoe groter de weerstand. De meeste mensen zijn van nature geneigd tot status-quo. En als het idee echt nieuw is, dan kun je niet zeker weten of het gaat werken. Kun je dus beter alles bij het oude laten? Maar als er niets verandert, is er ook geen vooruitgang. We zullen af en toe de boel om moeten gooien. En sommige ideeën zijn belangrijker dan de andere. Welke ideeën zijn het waard om voor te knokken?
Daarom, 10 tips voor verandering

1.  Vertrouw je instinct

Je weet al welk idee het waard is om voor te knokken. Dat is het idee waar je sterk in gelooft. Het idee waarvan jij denkt dat het belangrijk is.

2.  Check je feiten

Ook als je vertrouwt op je instinct, vergeet dan nooit de feiten te checken. Spaarlampen lijken een goed idee. Maar feit is dat ze niet handig zijn als je vaak het licht aan en uit doet.

3.  Heb lef

Als je gelooft in je idee, duw dan door de weerstand heen. Je neemt risico. Maar er komt niets van waarde tot stand zonder een beetje risico.

4. Laat geen ruimte voor twijfel, wel voor discussie

In jouw ogen moet je idee boven iedere twijfel verheven zijn. Maar dat neemt niet weg dat je best kunt praten over de manier waarop de uitvoering moet gebeuren.

5. Denk niet te groot en niet te klein

Het vervangen van één gloeilamp door een spaarlamp is te klein. Het aanpakken van het wereldwijde klimaatprobleem is te groot. Maar het introduceren van elektrische auto’s in de organisatie is een realistisch doel.

6. Gedogen is fijn

Soms wordt een verandering niet goedgekeurd maar wel getolereerd. Dat is prima. Zie het als een stap op weg naar volledige acceptatie.

7. Richt je op de omstanders

Richt je niet op de voorstanders, want die heb je al. Richt je evenmin op je tegenstanders, want die graven zich alleen maar dieper in.

8. Ga stap voor stap

Begin met het overtuigen van een kleine groep, werk dan naar groter. Knip het idee of de verandering in kleine stukjes om de weerstand kleiner te maken. Begin klein en laat het groeien, net zo lang totdat niemand er meer omheen kan.

9. Hou rekening met ieders belangen

Hou de belangen in het oog van alle betrokkenen. Praat over geld bij de financiële man, schets de organisatorische voordelen bij de manager, spreek over motivatie bij de personeelsmanager. Iedereen zal je idee bekijken met een eigen bril. Speel daar op in.

10. Visualiseer

Een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Een grafiek zegt meer dan een verzameling cijfers.

Tekst: Igor Asselbergs

In samenwerking met lifehacking.nl

Lees ook:
- 4 tips om beter te luisteren
- Mensen motiveren