10 diploma's die niet snel naar werk leiden

Het ene diploma leidt sneller naar werk dan het andere. Vacature maakte een lijstje van 10 studies die niet snel naar werk leiden.

10 diploma's die niet snel naar een job leiden

(Gemeten naar het aantal schoolverlaters dat na 1 jaar nog werkzoekend is tegenover het totaal aantal schoolverlaters uit die studierichting. Het betreft hier masteropleidingen, tenzij anders aangegeven)

Studies

Werkloosheidsgraad 1 jaar na afstuderen

1. Audiovisuele en beeldende kunst

25,2%

2. Taal- en letterkunde
(academische bachelor)

25,0%

3. Modetechnologie
(professionele bachelor)

23,3%

4. Interieurvormgeving
(professionele bachelor)

16,9%

5. Archeologie en kunstwetenschappen

16,8%

6. Wijsbegeerte en moraal

16,8%

7. Journalistiek
(professionele bachelor)

15,6%

8. Geschiedenis

13,8%

9. Communicatiemanagement
(professionele bachelor)

13,6%

10. Diergeneeskunde

13,3%

(bron: VDAB, Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen, 2008-2009)