"We hebben diversiteit in de genen"

Niet minder dan vijftien jaar ervaring bij beursgenoteerde bedrijven heeft ze, Ruth Pirie. Sinds vier jaar zetelt ze in de raad van bestuur van Telenet, een bedrijf dat volgens haar heel wat inspanningen levert om vrouwen op belangrijke functies te krijgen.

Tegen 2017 1/3 vrouwen

In april 2007 kwam Ruth Pirie in de raad van bestuur van Telenet: "Er waren 25 bestuurders en ik was de enige vrouw. Ik voelde me wel welkom en maakte me vooral zorgen hoe ik ieders naam zou kunnen onthouden." Intussen werd de raad ingekrompen tot vijftien leden. "We willen die stilaan afbouwen tot een tiental bestuurders. Er moet ruimte komen voor enkele vrouwen: tegen 2017 moeten ze een derde van bestuurders uitmaken. Dat streefcijfer legde Telenet zichzelf op."
Ruth Pirie (42) is chief financial officer van Liberty Global Europe dat meer dan de helft van Telenet bezit en dat op zijn beurt een onderdeel is van het Amerikaanse Liberty Global Inc. Na een opleiding als auditor en enkele jobs bij Britse kabelmaatschappijen, stapte zij in 2000 binnen bij de groep in Londen. Ze kan dus al vijftien jaar ervaring voorleggen bij beursgenoteerde kabelbedrijven.

"Competentie staat nog steeds voorop"

"Vanuit het Liberty Global-kantoor in Londen communiceren we enorm veel met het directiecomité van Telenet in Mechelen. Ik heb geregeld contact met Renaat Berckmoes, de financieel directeur van Telenet. We staan tijdens een raad van bestuur nooit voor verrassingen. De grote beslissingen zijn meestal al flink besproken voor de raad ze moet bevestigen."
Ruth Pirie gelooft dat er meer dan genoeg vrouwelijk talent beschikbaar is, maar bedrijven moeten hen klaarstomen voor de managementfuncties: "We zijn er actief naar op zoek, maar bij een rekrutering staat bij ons steeds de competentie van de kandidaat voorop. Telenet zelf bewijst dat zo'n aanpak loont: van de tien directieleden zijn er vier dames. Het zit in de genen van dit bedrijf. We werken aan de diversiteit van onze managementteams: er moeten niet alleen vrouwen maar ook internationale profielen zijn. Telenet bouwt een talentvijver waaruit onze toekomstige leiders moeten groeien. Dat neemt tijd in beslag, maar het loont."

"Vrouwen gaan meer naar de kern van de zaak"

Ruth Pirie verwacht dat haar toekomstige, vrouwelijke collega's in de raad van Telenet nieuwe klemtonen zullen leggen: "Raden met meer vrouwen functioneren beter. Vrouwen zijn immers niet verlegen om meer details te vragen indien ze iets niet kunnen volgen. Mannen schamen zich daar soms voor. Daarom gaan discussies met vrouwelijke deelnemers dikwijls meer naar de kern van de zaak. Ook dragen dames in verhitte discussies soms oplossingen aan waarmee alle partijen zich kunnen verzoenen."
Ook in Londen woedt de discussie over opgelegde quota voor vrouwen in de raden van bestuur. Zeker nadat ex-minister Mervyn Davies zich in februari in zijn rapport geen voorstander toonde van verplichte quota. Ruth Pirie: "Door deze discussie realiseert de zakenwereld wel dat vrouwen iets extra’s kunnen bijdragen. Met het opleggen van quota loopt men het risico dat een vennootschap vrouwen in haar raad zet louter om aan die verplichting te voldoen. In mijn ogen moet de raad allereerst bevolkt worden door competente specialisten. Ik ben blij dat mijn collega-bestuurders mij appreciëren voor mijn professionele kennis en niet om mijn geslacht. Voor mij is het duidelijk: bedrijven moeten aankondigen hoeveel vrouwen ze in hun raad willen opnemen. Die vennootschappen die niet genoeg vrouwen op hogere functies hebben, zouden in hun jaarverslag moeten uitleggen waarom dat nog niet gelukt is."