Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

"Vrouwen pakken niet uit met hun werk, daarom groeien ze zo moeilijk door"

De cijfers spreken voor zich: in amper een jaar tijd steeg het aantal vrouwen in topfuncties bij de Vlaamse overheid van 21% in 2008 naar 25% in 2009. Eén topambtenaar op de vier is nu een vrouw. Vier jaar geleden was dat nog maar één op de tien. Bij topambtenaren gaat het om de administrateurs-generaal van Vlaamse agentschappen en secretarissen-generaal van Vlaamse departementen.

Vanwaar de plotse stijging van het aantal vrouwelijke topambtenaren?

Ingrid Pelssers, Vlaamse emancipatieambtenaar: "De Vlaamse overheid heeft in 2006 een streefcijfer vooropgeplaatst wat het aantal vrouwen in topfuncties betreft: 33% tegen 2015. Om dat voor mekaar te krijgen, hebben we in het personeelsstatuut een bepaling opgenomen dat wanneer de kandidaten gelijkwaardig zijn de keuze moet gaan naar de persoon uit de groep die ondervertegenwoordigd is. Dat is een eerder symbolische bepaling: uiteindelijk beslist de Vlaamse regering wie de functie krijgt. Maar die bepaling is vooral belangrijk om de mentaliteit te veranderen. En dat werkt: verschillenden mensen hebben gezegd dat die bepaling meegespeeld heeft. Daarnaast waren er talentvolle vrouwen uit het middenkader die de stap naar het management hebben gezet. Ze worden aangemoedigd door het feit dat er op dat niveau enkele vrouwen zaten die een rolmodel waren voor hen. Dat geeft een idee van ‘dat kan ik ook’."

Wat doen jullie om tegen 2015 nog meer vrouwen in topfuncties te krijgen?

"Vanaf 1 januari 2011 gaan de nieuwe beheersovereenkomsten van start, waarin het thema van de diversiteit opnieuw zal opgenomen worden. Dat zal ook opgenomen worden in het persoonlijke planningsdocument van de topambtenaren, die daar dan samen met de bevoegde minister rekening mee zal houden. Diversiteit is meer dan verhouding vrouw-man, maar het maakt er natuurlijk deel van uit. Dat zijn voor de vuist weg enkele maatregelen om het aantal verder te verhogen. Op korte en middellange termijn liggen er enkele topbenoemingen voor vrouwen in het verschiet, onder meer bij de VRT."

Eén probleem: in het middenkader stagneert het aantal vrouwen op 26%.

"Daar moeten we de komende jaren op inzetten. Er is een onderzoek bezig vanuit de universiteit Hasselt om na te gaan waarom de doorstroming naar het middenkader niet goed is. Het is momenteel niet duidelijk wat de redenen zijn. Schort er iets aan het organisatieniveau? Draait het om de individuele perceptie, van vrouwen die menen dat de job te zwaar is om te combineren met hun gezin? We willen in ieder geval meer vrouwen in het middenkader krijgen."

Welk advies geef je aan vrouwen die het willen maken?

"Denk heel goed na over wie je bent, wat je capaciteiten zijn en waar je passie ligt. Als je een leidinggevende functie hebt en je doet je werk goed, zorg er dan ook voor dat mensen zién dat je je werk goed doet. Vrouwen denken veel te makkelijk ‘als ik mijn werk goed doe, dan merken mensen dat wel’. Néé, je moet werken aan je communicatie. Maak dat je zichtbaar bent. Vrouwen hebben zeker geen slechtere ideeën dan mannen, alleen moeten ze meer aan hun pr werken."

Tekst: Dominique Soenens

Lees ook:
- Vrouwen verdienen bijna een vijfde minder dan mannen
- Waarom worden zo weinig vrouwen Manager van het Jaar?
- Wat zit er in de kleerkast van werkende vrouwen?