"Veel vooroordelen over vrouwen"

Sinds zeven jaar maakt Carine Doutrelepont deel uit van de raad van bestuur van Belgacom. "Ik ben géén feministe, maar vrouwen die tegen quota zijn, zijn meestal slecht geïnformeerd."

De eerste vergadering

De advocatenpraktijk van Carine Doutrelepont schuilt achter de fraaie gevel van een herenhuis in Brussel. Een historisch pand met hoge plafonds en krakende vloeren, waar de Franstalige bij onze aankomst druk in de weer is. Of ze zich nog haar eerste vergadering bij Belgacom herinnert? "O ja. Het was best opwindend. Ik trad toe tot de raad van bestuur kort na de beursgang van Belgacom. Een periode waarin er grote strategische beslissingen genomen werden. Of ik het moeilijk had om me in te werken? Nee, ik was al advocate en in mijn beroep krijg je vaak te maken met veel complexere dossiers. Bovendien wordt alles heel goed voorbereid en word je uitstekend gedocumenteerd. Op dat vlak is het bij Belgacom heel gemakkelijk werken. Bovendien zijn er enkele mensen met heel veel ervaring, bij wie je altijd terecht kan voor bijkomende vragen."

5 vrouwen van de 14

In de raad van bestuur van Belgacom heeft ze het gezelschap van vier andere vrouwen. "Er was maar één vrouw in de raad op het moment van mijn toetreding. Samen met mij kwamen er twee andere vrouwen bij. Nu zijn we dus met vijf op een totaal van 14 leden: lang niet mis, maar het is nog niet wat het zou moeten zijn. Het streefdoel zou moeten zijn dat de reële verhouding tussen mannen en vrouwen ook in bedrijven terug te vinden zijn." Of vrouwen een eigen aanpak hebben wanneer ze deel uitmaken van een raad van bestuur? "Ik vind dat een heel suggestieve vraag", zegt ze. "Ik begrijp dat u ze stelt, maar ze gaat er van uit dat de rollen van mannen en vrouwen vastliggen. Dat zijn vooral vooroordelen. Vrouwen zijn nauwgezetter, hoor je soms, maar je hebt ook nauwgezette mannen. Het strookt niet met mijn ervaring. Ik schiet wel goed op met twee andere vrouwen in de raad van bestuur van Belgacom: Mimi Lamote en Martine Durnez. Twee vrouwen waar ik een connectie mee heb op individueel vlak, maar die heb ik ook met sommige mannen. Of we overleggen? Niet noodzakelijk. Als het gaat over bijeenkomsten van comités waar we samen in zitten wel."

"Quota zijn een noodzaak"

Quota voor vrouwen in de raden van bestuur van grote bedrijven zijn volgens Doutrelepont een noodzaak. "De feiten zijn duidelijk. Wanneer je niets doet, blijft de aanwezigheid van vrouwen in topfuncties ondermaats. In Noorwegen zijn duidelijke quota ingevoerd en zijn de verhoudingen fel verbeterd. In landen waar dat niet gebeurde, zijn de verhoudingen even slecht dan ervoor. Veel vrouwen zijn tegen quota, maar dat is vaak omdat ze slecht geïnformeerd zijn. Bekijk de studies die gedaan zijn rond het thema: die pleiten allemaal in het voordeel van quota. Voorwaarde is wel dat je ook hele concrete maatregelen neemt om dat mogelijk te maken: niet vergaderen als er  vrouwen zijn die weg moeten voor de kinderen, het uurrooster aanpassen, ... . Hele simpele dingen die het verschil kunnen maken. Daar ligt een grote verantwoordelijkheid voor bedrijven en voor managers."

Als lid van de raad van bestuur van Belgacom ontving Carine Doutrelepont in 2010 25.000 euro, met daarbovenop 5.000 euro per bijgewoonde vergadering van de raad en 2.500 per bijgewoonde zitting van een adviserend comité van de raad.