"Mijn baas maakt regelmatig fouten. Spreek ik hem hierover aan?"

"Mijn baas maakt regelmatig fouten waardoor de productiviteit en de organisatie in het gedrang komt. Zeg ik hem dit eerlijk of ga ik een stapje hoger in de hiërarchie om een oplossing te zoeken?"
 

Het gebeurt wel vaker dat een teammanager of afdelingshoofd eigenlijk niet geschikt is om de verantwoordelijke functie uit te oefenen. Hoe je er als werknemer op reageert, is sterk afhankelijk van de cultuur in het bedrijf. In sommige ondernemingen is het de gewoonte elkaar rechtstreeks feedback te geven over het werk en het functioneren. Bij andere firma’s is dat veel minder het geval.

Ook de hiërarchische structuur speelt een rol, evenals de onderlinge contacten tussen de collega’s. Heerst er een losse, vriendelijke sfeer op de werkvloer of hangt er vaak spanning in de lucht?

De gouden regel: neem zelf het initiatief

Hoe dan ook, het is in deze situaties heel belangrijk om als werknemer zelf het initiatief te nemen. Als je ontevreden bent over de manier waarop je directe baas functioneert, kan je er hem best zelf rechtstreeks over aanspreken. Een functioneringsgesprek vormt hierbij een ideale gelegenheid. Let daarbij wel op dat je tijdens deze gelegenheden je baas niet aanvalt of beschuldigt. Je moet uiteraard wel eerlijk zijn, maar probeer het gesprek constructief op te bouwen.

Geef voorbeelden

Vertrek van duidelijk vaststaande feiten. Concrete voorbeelden helpen immers om aan te tonen waarom bepaalde zaken op het werk fout lopen en waar volgens jou de problemen zich situeren. Diezelfde regels kan je best ook in je achterhoofd houden als je met je verzuchtingen een trapje hoger wil stijgen in de hiërarchie.

Geen schuldgevoel

Je hoeft je niet schuldig te voelen als je het functioneren van je rechtstreekse baas wil bespreken met het afdelingshoofd of iemand van het directieteam. Maar hou dan wel hetzelfde voor ogen: spreek de waarheid, wees altijd eerlijk en baseer je op concrete, aantoonbare feiten. Het is ook niet nodig om in zulke gesprekken te gaan natrappen. Het blijft immers nog altijd de bedoeling om in een open sfeer op een zo efficiënt mogelijke manier met elkaar samen te werken.

Lees ook:
- Wat zeg je beter niet als je baas in de buurt is?
- 8 onvergeeflijke blunders van verkopers
- Hoe geef je kritiek op je baas?

In samenwerking met SD Worx