Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

"Ik heb politieke ambities. Kan ik daarvoor ontslagen worden?"

"Kan mijn werkgever mij ontslagen omdat ik mij kandidaat stel voor de verkiezingen of omdat ik een politiek mandaat opneem?"
Het antwoord van Kathy Dillies, SD Worx

Heb je je kandidaat gesteld voor de voorbije de gemeenteraadsverkiezingen en ben je misschien zelfs verkozen, dan is het zeker nuttig te weten dat je beschermd bent tegen ontslag.

Wat betekent dit concreet?

Dit houdt in dat je werkgever je tijdens een bepaalde periode, de beschermingsperiode, niet mag ontslaan omwille van redenen die verband houden met je kandidaatstelling of met de uitoefening van het politiek mandaat.

Je moet je werkgever wel binnen de zes maanden vóór de verkiezingen per aangetekend schrijven op de hoogte brengen van je kandidaatstelling.

De beschermingsperiode vangt aan vanaf het ogenblik dat de werkgever de aangetekende brief ontvangt. De bescherming loopt tot drie maanden na de verkiezingen voor de niet-verkozen kandidaten. Ben je wel verkozen dan blijf je beschermd tot zes maanden na het einde van het mandaat.

Hij mag je wel ontslaan om andere reden (vb. economische redenen, redenen die verband houden met je gedrag, dringende reden). De bewijslast ligt de werkgever.

Kan hij niet bewijzen dat het ontslag om een andere reden gebeurde, dan moet de werkgever een forfaitaire vergoeding van zes maanden loon betalen, bovenop je normale opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding.

Conclusie

Je werkgever kan je ontslaan. Hij moet rekening houden met de ontslagbeperking. Doet hij dat niet dan zal hij eventueel een bijkomend forfaitaire vergoeding van zes maanden loon moeten betalen.