"Ik ben niet creatief"

Weet je nog hoe je je als kind gedroeg? Je deed niet anders dan vragen naar het hoe, wat en waarom van de dingen. Een kind stelt gemiddeld 65 vragen per dag. Tegen de tijd dat je op pensioen gaat, stel je amper 6 vragen per dag.

Nochtans is creativiteit de vaardigheid voortdurend vragen te stellen bij de wereld en op zoek te gaan naar nieuwe combinaties van dingen die al bestaan. Iedereen heeft dus het potentieel om creatief uit de hoek te komen.

Creativiteit is niet voorbehouden voor een elite van artiesten, managers of goeroes. Iedereen is creatief op zijn/haar manier. Dat wil niet zeggen dat iedereen kan uitgroeien tot artiest of meestermuzikant. Creativiteit wordt vooral gehinderd door de eigen hardnekkige opvatting dat je niet creatief bent.

Sommige mensen zijn creatief op elk terrein, terwijl anderen beschikken over 1 uitgesproken creatief talent. Sommigen hebben creatieve inzichten op kleine schaal, anderen op grote schaal.

Creativiteit heeft zowel betrekking op logisch denken en analyseren als op irrationele dromen en fantasie.

Dat de ene creatiever is dan de andere ligt vaak aan het feit dat veel mensen niets met hun ideeën doen. Ze negeren hun idee terwijl iemand anders die net hetzelfde idee heeft het spontaan zal beginnen uitwerken. Creatief talent blijft verborgen wanneer de omgeving geen stimulans of mogelijkheden biedt om deze te uiten.

Teveel mensen menen dat ze niet creatief zijn omdat ze vertrekken van een vaardigheid die ze niet goed beheersen. Nochtans is het perfect mogelijk om creatief te zijn in iets wat je niet goed kunt, ongeacht het resultaat.