Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

“Bij Selor is al mijn selectiewerk gebaseerd op objectieve criteria”

Naam: Sandrine Defacqz

Leeftijd: 28 jaar

Functie: Selectieverantwoordelijke

Bedrijf: Selor

Opleiding: Bachelor arbeidpsychologie

In dienst sinds: Twee en een half jaar

Loon: Volgens het officiële barema dat overeenkomt met mijn diploma en mijn functie

Wat omvat nu precies het werk van een rekruteerder? Voor één keer gingen we aan de andere kant van de barrière staan en vroegen we aan Sandrine Defacqz, selectieverantwoordelijke bij Selor, hoe ze haar dagen op kantoor doorbrengt.

Wat doet u precies als selectieverantwoordelijke bij Selor?

Tussen de screening van de cv’s, de gesprekken met de kandidaten en de administratieve taken door zijn mijn dagen heel gevarieerd. Ik houd mij bezig met de volledige selectieprocedure van overheidspersoneel.

In eerste instantie heb ik een ontmoeting met de ‘klant’, het is te zeggen, met de organisatie die rekruteert. Samen beoordelen we haar behoeftes: hoeveel functies er vacant zijn, welke profielen ze precies zoeken…

Eens ik die informatie verzameld heb publiceer ik de vacature op de site van Selor en in andere media, en zet ik de selectieprocedure in gang.

Vervolgens moet ik de cv’s die we ontvangen hebben screenen. Als termijn nemen we een periode van één week na het afsluiten van de inschrijvingen. Nadat we de cv’s hebben doorgenomen, nemen we contact op met de kandidaten om hen uit te nodigen voor de testen.

Voor de gesprekken werken we meestal met een jury van drie personen: de selectieverantwoordelijke, die de gedragscompetenties en de motivatie zal beoordelen, en twee technische experts, die de technische kennis evalueren.

Ik organiseer ook de eventuele bijkomende proeven zoals computertesten, persoonlijkheidstesten en rollenspelen.

De jury beoordeelt de kandidaten op meerdere competenties en op hun antwoorden op de tests. Het resultaat daarvan, dat heel objectief is, wordt daarna aan de kandidaat meegedeeld. Als ze dat wensen kunnen kandidaten een rapport met feedback opvragen. Daarin vinden ze in detail de resultaten die ze behaald hebben. Ook hun sterke punten en de punten die ze nog kunnen verbeteren staan erin vermeld. Dit rapport maakt het de kandidaten ook mogelijk om aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken.

Eens de lijst met de laureaten klaar is en we de kandidaten op de hoogte hebben gebracht van hun resultaat neemt de klant zelf de praktische kant van de aanwerving voor zijn rekening.

Een selectieprocedure die van a tot z wordt afgehandeld brengt natuurlijk ook een zekere administratieve belasting met zich mee. Het is daarom dat elke selectieverantwoordelijke een beroep kan doen op de ondersteuning van een selectieassistent.

Wat zijn de positieve kanten van dit werk?

Bij mijn werk komt ook een deel projectbeheer kijken: we worden aangemoedigd om onze eigen ideeën om de dienst te verbeteren of om de procedure in te korten uit te werken. En dat bevalt me wel: Selor hecht groot belang aan innovatie en beknot onze ideeën niet, maar geeft ons de kans om ze te verwezenlijken. We genieten ook van de mogelijkheid om ons te laten vormen en coachen.

Ik hou ook van het menselijke contact, zowel dat met de klant als dat met de kandidaten.

En ten slotte zou ik ook willen zeggen dat het feit dat ik voor de overheid werk ook iets positiefs is. Ik kom van de privésector en ik hou van de transparantie van de procedures hier. Alles is gebaseerd op objectieve criteria.

En wat zijn de minder positieve aspecten?

Soms zie ik wel een zekere administratieve last die de snelheid waarmee onze dienst werkt vertraagt.

In tegenstelling tot heel wat clichés die nog steeds de ronde doen, lijd ik daarentegen niet onder het soms wat beschadigde imago van de ambtenaar. Ik moet zeggen dat de mentaliteit echt veranderd is.

Welke vaardigheden heb je nodig om dit werk te kunnen doen?

Je moet een ‘raadgever’ zijn; je moet je klant het juiste advies kunnen geven in verband met het profiel dat hij zoekt. Je moet bovendien objectief blijven, dat is onontbeerlijk tijdens de selectie van de kandidaten. Ook een teamgeest is belangrijk: het is van belang om raad te kunnen vragen, om de hulp van collega’s te kunnen inroepen als je verzuipt in het werk. Ten slotte moet je ook probleemoplossend kunnen denken; je moet kunnen omgaan met onvoorziene zaken.

Hoe wordt iemand selectieverantwoordelijke bij Selor?

Er is meer dan één weg die naar deze functie leidt. Ik zou zeggen dat je selectieverantwoordelijke kan worden als je een diploma hebt in psychologie, arbeidspsychologie of in personeelsbeleid, of als je al ervaring opgedaan hebt in gelijkaardige functies.

Toen ik solliciteerde heb ik meerdere computertesten afgelegd: een persoonlijkheidstest en tests abstract, numeriek en verbaal redeneren. Ik heb ook een sollicitatiegesprek gehad en ten slotte heb ik ook nog een rollenspel moeten doen.

Daarna heb ik een opleiding gevolgd over de STAR-selectiemethode, die gebruikt wordt in alle procedures bij Selor. Ik moest een certificaat behalen dat aantoont dat ik deze methode kan toepassen.

Is dit ook een job voor starters?

Starters kunnen deze job zeker ook uitvoeren, al vind ik zelf dat het toch beter is om al een minimum aan ervaring te hebben.

Zijn er ook doorgroeimogelijkheden?

In mijn functie heb ik dankzij mijn taken als projectbeheerder al heel wat uitdagingen en mogelijkheden.

Aangezien ik een bacholordiploma heb zijn sommige hiërarchische niveaus voor mij sowieso moeilijker te bereiken. Maar er bestaan wel toegangsproeven die het mogelijk maken om een soort attest te behalen dat evenwaardig is aan een hoger diploma. Dat zou voor mijde deur kunnen openzetten naar functies die normaal gezien voorbehouden zijn voor universitairen.