Zo verzet je je tegen seksistische clichés op de werkvloer

Volgens Marianne De Geyter, zaakvoerder en coach bij Werk Met Zin, leven er op de werkvloer nog veel clichés en vastgeroeste percepties die het vrouwen moeilijk(er) maken om door te stoten naar de top. Hoe ga je daar best mee om?

 

 

Begin bij jezelf. Geloof in je eigen competenties en talenten. Vrouwen zijn vaak minder zelfzeker dan mannen, terwijl een sterke eigenwaarde absoluut nodig is om een goede indruk te maken. Zet je talenten ook niet overdreven in de verf: zo bestaat de kans dat je arrogant overkomt.

 

Ontwikkel een gezonde portie assertiviteit en lef, durf te onderhandelen, neem berekende risico’s. Ook dit is een moeilijke evenwichtsoefening: sommige collega’s tolereren krachtdadig gedrag bij vrouwen minder dan bij mannen. Hou in de gaten welk effect jouw gedrag op de andere partij heeft.

 

Als je het gedrag van een collega niet goed begrijpt, ga dan de dialoog aan. Durf de dingen constructief te benoemen: concrete feiten, gedrag dat je ziet, dingen die je hoort … Maak bijvoorbeeld niet het verwijt: ‘jij bent altijd te laat’, maar zeg: ‘als ik merk dat jij te laat bent, dan heeft het dit effect op mij.’

 

Als je voelt dat er over jouw grens wordt gegaan – bijvoorbeeld door een seksistische opmerking waar je je ongemakkelijk bij voelt –, dan moet je er iets over zeggen. Het is beter dat je collega je even doodzwijgt, dan dat het voorval zich herhaalt.

 

Wees alert voor je eigen vooroordelen: schrijf collega’s niet te snel bepaalde eigenschappen toe.
 

 

Lees ook:

Genderdiversiteit op de werkvloer kan beter

Vrouwen aan de top: niet (altijd) evident

Maak je als vrouw beter eerst carrière of eerst kinderen?