Zhao Zhong, gezicht van de groene revolutie in China

Wie is Zhao Zhong?

- Eén van de eerste milieuactivisten in China.

- In 2004 richtte hij in Lanzhou (provincie Gansu) de actiegroep Green Camel Bell op.

- Met zijn actiegroep plaatst hij informatie over vervuilende bedrijven op een website en tracht hij ook het grote publiek beter te informeren.

Chinese milieuactivisten wandelen doorgaans over een slappe koord. De overheid tolereert zo’n drieduizend actiegroepjes, maar die moeten zich naar strikte regels schikken en zich beperken tot de plaatselijke milieuproblemen. Ideologische discussies zijn aan Zhao Zhong (28) dan ook niet besteed: “Ik doe wat ik kan. Ik sport graag in de natuur en hou van fietsen. Ik stelde vast dat onze rivieren vergiftigd worden en dat de bossen verdwijnen. Daarom startte ik al op school een soort milieubeweging.”

Vandaag is Zhao Zhongh één van de gezichten van de ‘groene revolutie’ in China en probeert hij de Gele Rivier te redden. In 2004 belandde hij als atoomonderzoeker van de Academie voor Wetenschap in de noordwestelijke provincie Gansu, waar de Gele Rivier de zijderoute kruist. De streek is een centrum voor de petrochemie en wereldwijd berucht om zijn bijzonder slechte luchtkwaliteit. Ook proper water is er een schaars goed.

'Green Camel Bell'

Samen met enkele vrijwilligers richtte Zhao Zhong in 2004 ‘Green Camel Bell’ op, de eerste milieuactiegroep in de streek: “We zijn deels afhankelijk van de informatie die de lokale overheid ons verschaft. We hebben niet de kennis of de middelen om dat zelf te doen. Aan de hand van die gegevens zetten we vervuilende bedrijven met naam en toenaam op een website.”

Vooral multinationals tonen zich gevoelig voor deze aanpak. Zo installeerde Carlsberg een waterzuiveringsinstallatie nadat hun lokale brouwerij daar zo aan de schandpaal was genageld. Chinese overheidsbedrijven reageren veel minder alert, al beseffen ze nu wel dat ze in de gaten worden gehouden. “Vervuilende bedrijven voelen de sociale druk die uitgaat van onze internetkaart", klinkt het. “Daarnaast geven we het grote publiek voorlichting over hoe ze zelf kunnen bijdragen tot een beter milieu.”

Fulltime activist

‘Green Camel Bell’ krijgt intussen almaar meer invloed. Twee jaar geleden kon Zhao Zhong zijn baan als atoomonderzoeker opgeven: hij werd de eerste betaalde vrijgestelde van de actiegroep. 

Tekst: Erik Verreet

Lees ook de verhalen van de andere jonge helden.