Wie heeft recht op klein verlet?

De reglementering inzake klein verlet is van toepassing op de meest voorkomende categorieën van werknemers:

- arbeiders
- bedienden
- handelsvertegenwoordigers
- studenten
- dienstboden

De reglementering is ook van toepassing op industriële leerlingen. Ook middenstandsleerlingen in de Vlaamse Gemeenschap hebben recht op klein verlet.