Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Werkloosheid in cijfers

680.000

Aantal vergoede werklozen in 2009

67.228

Aantal werklozen op gesprek bij de RVA tussen januari en juni 2009

3.147

Aantal definitieve uitsluitingen van werkloosheidsuitkeringen tussen januari en juni 2009. Daarnaast ook 3.928 beperkte of tijdelijke schorsingen. Als we dit extrapoleren naar het hele jaar, dan komen we op ruim 14.000 schorsingen (definitief en tijdelijk) in 2009.
      

3 348 306 293 €

Totaal budget aan werkloosheidsuitkeringen in eerste semester van 2009. Circa 6,87 miljard euro over heel 2009.

1.320 €

Uitkering tijdens de eerste zes maanden werkloosheid: 60% van het laatste brutoloon (begrensd tot 2.206 euro/maand): maximaal 1.320 euro/maand.

725

Wie een gedeelte van zijn werkloosheidsuitkering verliest, valt terug op een maandbedrag van 725 euro (alleenstaanden) of 967 euro (gezinshoofden). Deze bedragen stemmen overeen met het leefloon.

Gepubliceerd in het Vacature Magazine van 6 maart 2010

Terug naar artikel 'Zeker geen heksenjacht op werklozen'