Werk, werk, werk: wat beloven sp.a, Open VLD en N-VA?

Ja, er is meer dan alleen het communautaire. De sociaal-economische uitdagingen zijn niet min. De werkloosheid piekt, werkgevers vinden de loonlasten te hoog en door de vergrijzing worden de pensioenen onbetaalbaar. Hebben de partijen dáár al over nagedacht? We kijken in de programma's van Groen!, sp.a, CD&V, Open VLD en N-VA.

1. Hoe betalen we in de toekomst de pensioenen?

De gemiddelde pensioenleeftijd ligt vandaag op 59 en dat terwijl de officiële pensioenleeftijd 65 is. Willen we het systeem betaalbaar houden, dan moet er dringend een en ander veranderen. Wat staat er op de planning van de partijen?

2. Hoe verminderen we de loonlasten?

De hoge productiviteit van Belgische werknemers weegt niet langer op tegen de hoge arbeidskost, wat maakt dat heel wat ondernemingen naar het buitenland verhuizen en er veel jobs verloren gaan. Hoe willen de partijen afrekenen met deze loonhandicap?

3. Hoe helpen we de werklozen aan een job?

Door de crisis stijgt de werkloosheid naar ongekende hoogtes. Hoe willen we werklozen in de toekomst aan een job helpen? En wat begrijpen de partijen onder een activeringsbeleid? Ontdek hier wat er in hun verkiezingsprogramma's staat.

4. Hoe verbeteren we de work-lifebalans?

Bijna alle partijen ijveren voor een betere work-lifebalans voor werknemers. De een spreekt van een tijdsverzekering, de ander van een sociaal rugzakje. In globo willen ze allemaal hetzelfde: de bestaande systemen van tijdskrediet bundelen en versterken. Lees verder.