Wedstrijdreglement 'Winnen of verliezen in de arbeidsrechtbank

A. Opzet

1. Jobs&Careers is de organisator van wedstrijd, die start op 6 september 2011 om 11 uur en die eindigt op 21 september 2011 om 23.59 uur.

B. Deelnemen

2. De doorgestuurde persoonsgegevens, worden enkel gebruikt om de deelnemer te verwittigen en worden niet gebruikt bij de verwerking van de gegevens voor enig ander doeleinde.

3. Om in aanmerking te komen voor de prijs, dient men een reactie te sturen naar Vacature met de reden waarom men deze prijs wil winnen. Vacature selecteert hieruit de 10 leukste reacties. Reageren dient via de voorgestelde kanalen te gebeuren (in dit geval e-mail naar wedstrijd@vacature.com met als onderwerp 'Winnen of verliezen in de arbeidsrechtbank').

4. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de aanvaarding van het wedstrijdreglement door de deelnemer.

5. Vacature kan op welk ogenblik ook wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement door het op de website aan te passen.

6. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk- of spelfouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege Vacature.com.

7. Alle betwistingen dienen op straffe van verval binnen de acht dagen nadat de betwisting is ontstaan of op redelijke wijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan Tour&Taxis,Vacature, Havenlaan 86c, B101, 1000 Brussel tegen wiens beslissingen geen verhaal bestaat.

8. Per deelnemer kan maximum één prijs per maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die georganiseerd wordt door Vacature, is dan ook voor een termijn van een maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd georganiseerd door Vacature. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

9. Deelnemers die op eenzelfde adres wonen kunnen slechts één prijs per adres winnen. De eventueel bijkomende gewonnen prijs zal in dat geval niet toegekend worden, ook al werd men op de hoogte gebracht van het feit dat men gewonnen heeft.

C. Prijzen

10. Volgende prijzen worden aangeboden: 10x het boek 'Winnen of verliezen in de arbeidsrechtbank', door Sara Torrekens.

11. De prijs wordt per post opgestuurd naar de winnaars. Deze zendingen worden aangetekend verstuurd.

12. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en kunnen niet doorgegeven of verkocht worden aan derden.

D. Bekendmaking

13. De winnaars worden persoonlijk verwittigd op 22 september.

E. Varia

14. Personeelsleden van Vacature.com of zusterbedrijven mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.

15. Vacature wijst als organisator van deze wedstrijd elke verantwoordelijkheid af, mocht de wedstrijd door overmacht gewijzigd of geannuleerd worden.