Wat hou je over van je premie in geval van loonbeslag en loonoverdracht?

Om het bedrag van loonbeslag en loonoverdracht samen te stellen, geldt het volledige nettoloon van de betrokken maand.

Wanneer in december een eindejaarspremie én loon samen voorkomen, zullen de wettelijke grenzen op het totale nettobedrag worden toegepast. Concreet wil dit zeggen dat een werknemer met loonbeslag of loonoverdracht niet veel extra netto zal ontvangen, ondanks het feit dat er een eindejaarspremie werd uitbetaald.