"Wat hebben vakbonden en werkgevers de voorbije jaren aangevangen met het zo geroemde Generatiepact?"

Wat leeft er op de arbeidsmarkt? Elke week schrijft een van onze journalisten zijn mijmeringen neer over het wel en wee op de arbeidsmarkt. Deze week is het de beurt aan redacteur Filip Michiels om zijn mening op de actualiteit te reflecteren.

Ze kwamen de jongste maanden woorden te kort om af te geven op ‘de politiek’, onze werkgevers en vakbonden. De aanslepende regeringsvorming en het communautaire gekissebis zouden de buitenlandse reputatie en economische toekomst van ons land op de helling zetten. En nog, wanneer zouden onze politici zich eindelijk eens met de ‘echte belangrijke zaken’ gaan bezighouden?

Nu kan je inderdaad bedenkingen hebben bij het weinig verheffende politieke spektakel, maar wie zelf tonnen boter op het hoofd heeft, houdt zich beter gedeisd. Op 17 november vorig jaar schoven vakbonden en werkgevers voor het eerst aan tafel voor het tweejaarlijkse interprofessioneel overleg. Vandaag, haast twee maanden later, blijft het op dat front nog altijd oorverdovend stil. Terwijl de knopen die daar moeten worden doorgehakt – denk maar aan het loonbeleid, het eenheidsstatuut of de reorganisatie van ons versteende arbeidsmarktmodel - een minstens even grote impact zullen hebben op onze welvaart en economische toekomst als de vorming van een nieuwe regering. Wat hebben vakbonden en werkgevers de voorbije jaren overigens aangevangen met het zo geroemde Generatiepact? Hoeveel bedrijven hebben minstens gedeeltelijk op kosten van de belastingbetaler massaal vijftigplussers gedumpt, via brugpensioen of andere ‘uitstapregelingen’? Waarom wordt er al jarenlang gepalaverd over een ander ontslagmodel maar verandert er helemaal niets?

Daarnaast is de aanhoudende kritiek vanuit vakbondshoek en van een handvol ‘captains of industry’, als zou het politieke gekrakeel niet meer dan een irrelevante symbolenkwestie zijn, ook tenenkrullend naïef en manifest onjuist. Het verse geld voor Brussel – 370 tot 500 miljoen euro – en de centen die moeten garanderen dat Wallonië niet verder verarmt, moeten ergens gehaald worden. Of zijn bedrijven en vakbonden nu plots niet langer gekant tegen dalende sociale uitkeringen, stijgende personenbelastingen of een nog hogere vennootschapsbelasting? Niet voor niets waarschuwde Kris Peeters enkele weken geleden al dat de eerste nota Vande Lanotte Vlaanderen minstens twee miljard euro zou kosten. Dat geld is er niet, en dat beseffen Vlaamse politici maar al te goed. Het huidige politieke debat is dus niet zomaar een symbolenstrijd, het gaat om de knikkers. En die zitten toevallig ook in uw en mijn zak.